Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost, er ikke fornøyd med veksten til fisken i årets tredje kvartal.

- Overraskende lave vekstrater

Administrerende direktør Regin Jacobsen i Bakkafrost sier selskapet møtte på produksjonsproblemer i tredje kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag la Bakkafrost frem kvartalsrapporten fra tredje kvartal. Der kommer det blant annet frem at de oppnådde en samlet drifts-EBIT på 269 millioner danske kroner (325 DKK), og oppnådde en fortjeneste på 219 millioner danske kroner (219 DKK) i kvartalet. 

Administrerende direktør Regin Jacobsen sier i en kommentar til rapporten at deres fiskemel, olje og fôr-sektor leverte enda et sterkt kvatal.

- Men vi er ikke fornøyde med resultatene fra oppdrettssegmentene i dette kvartalet, påpeker han.

Nytt klekkeri

Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost.

Videre melder Bakkafrost at de har hatt overraskende lave vekstrater dette kvartalet, men peker da hovedsaklig på fisken fra en spesifikk gruppe smolt som ble utsatt for dårlig vannkvalitet i klekkeriet i august 2021, grunnet oppstartsproblemer.

- Dette er noe vi har jobbet hardt med og lykkes med, men som demper volumet med produksjon fra våre klekkerier under prosessen. Å opprettholde en jevn smoltkvalitet og størrelse er en av de viktigste prioritetene, ettersom vi nå øker produksjonen av store smolt med de ferdigstilte utvidelsene på Norðtoftir, Glyvradal og Viðareiði-klekkerier på Færøyene og Applecross godt på vei i Skottland. Vi har nå også signert en kontrakt for bygging av et stort nytt klekkeri i Skálavík på Færøyene, skriver selskapet.

Satser på storsmolt

Bakkafrost melder også at de tidligere i år slapp den første testgruppen av store smolt fra Applecross i Skottland.

- For å redusere den biologiske risikoen har vi revidert vår kortsiktige strategi for Skottland. Applecross klekkeri vil neste år levere nesten all smolt, og tidlig testing med 500g smolt i Skottland vil bli utført i 1. kvartal 2024. 

Både på Færøyene og i Skottland har selskapet besluttet å utsette slaktingen til 1. kvartal 2024 for å optimalisere gjennomsnittsstørrelsen på fisken som slaktes. 

På biogassanlegget Førka produserer Bakkafrost biologisk avfall fra settefisk og oppdrettsanleggene deres på Færøyene, der restene blir brukt til blant annet biogjøldsel.

- Siden midten av september har biologien forbedret seg betydelig i Skottland og Færøyene. Dette ligner på tilnærmingen vi valgte for Skottland i fjor, noe som viste seg å være svært vellykket.

De melder også at lusenivåene er på et all-time low både i Skottland og på Færøyene. Dobbel ferskvannsbehandling har vært vellykket både for lakselus og for å redusere konsekvensene av biologiske trusler som maneter. Maneter har vært en av de største utfordringene i Skottland dette kvartalet.

- Laksemarkedet er sterkt, og tilbudet vil være lavt de kommende kvartalene. Det kinesiske markedet har fått fart, og vi har også økt markedsandelen vår hos amerikanske kunder. Vi forventer sterke laksepriser i 1. halvdel av 2024.

Vil øke slaktingen

I 2023 forventer Bakkafrost å slakte omtrent 53 000 tonn slaktet vekt på Færøyene og 20 000 tonn slaktet vekt i Skottland, noe som gir en total på omtrent 73 000 tonn slaktet vekt. 5-6 000 tonn av det tidligere veiledede slaktevolumet for Skottland i 2023 (30 000 tonn) er tidligere blitt flagget som at de er i fare på grunn av biologiske utfordringer. Den ytterligere reduksjonen av slakten i 2023 er for å dra nytte av den forbedrede biologiske situasjonen siden midten av september, ved å beholde de sunne fiskene i sjøen lenger for å la dem vokse seg større. 

I 2024 forventer Bakkafrost å slakte omtrent 66 000 tonn på Færøyene og 25 000 tonn i Skottland, noe som gir en total på omtrent 91 000 tonn. 

Den 3. november 2023 inngikk Bakkafrost en bindende avtale for bygging av et nytt klekkeri i Skálavík på Færøyene. Kapasiteten til klekkeriet er 28 600 m3, noe som gjør det mulig å produsere rundt 7 millioner smolt på 500 g. Klekkeriet er inkludert i den tidligere kunngjorte investeringsprogrammet for perioden 2024-2028 og vil bli finansiert innenfor konsernets nåværende finansieringsfasiliteter, melder selskapet.