Oppdrettsvirksomheten på Færøyene har vært sterk i kvartalet. Implementeringen av storsmoltstrategien går fremover bedre enn det selskapet har forventet. Bildet er hentet fra Q4-rapporten og viser oppdrettsanlegg utenfor Fuglafjørdur, der selskapet også har sin fôrfabrikk, Havsbrun.

Skottland trekker ekstra ned for Bakkafrost

Som alle andre har Bakkafrost sine resultat for fjerdekvartal blitt preget av Covid-19. Men den skotske delen av virksomheten tynger ekstra. Nå håper de at deres endrede smoltstrategi skal bøte på det.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

  • Bakkafrost leverte et samlet driftsresultat på 89 millioner kroner i 4. kvartal 2020 (415 i Q4 2019).
  • Det kombinerte oppdrett Færøyene og VAP-segmentene hadde en operasjonell EBIT på DKK 142,6 millioner.
  • Det skotske oppdrettssegmentet hadde en operativ EBIT på DKK -54,1 millioner.
  • Samlet fikk selskapet et underskudd på 38 millioner DDK i Q4 (220 i Q4 2019).
  • For hele 2020 var resultatet 462,8 millioner kroner (801,9 millioner kroner).
  • Totalt slaktevolum i kvartalet var 25,3 tusen tonn sløyd vekt (tgw): Færøyene: 16,0 tgw, Skottland: 9,3 tgw.
  • Totalt ble det satt ut 9,4 millioner (10,7 millioner) smolt i 4. kvartal 2020. FO: 5,5 millioner (5,0 millioner), SCT: 3,9 millioner (5,7).
  • For 2020 ble det satt ut 24,6 millioner (18,3 millioner) smolt. FO: 14,3 millioner (12,7 millioner), SCT 10,3 millioner (5,7).
  • EBIT per kg i for oppdrett på Færøyene i 4. kvartal 2020 var 5,66 NOK ( 25,49 NOK).
  • EBIT per kg i for oppdrett i Skottland i 4. kvartal 2020 var -8,41 NOK ( 3,09 NOK).
Nøkkeltall Bakkafrost Q4 2020. Klikk for større

Preget av pandemien

Administrerende direktør Regin Jacobsen peker på det åpenbare:

- Dette har vært enda et kvartal preget av Covid-19-pandemien som har påvirket det globale markedet for laks. De negative effektene av pandemien på laksemarkedet fortsatte i løpet av dette kvartalet da mange land opplevde deres andre bølge av Covid-19. Dette har vært utfordrende for våre kunder som samt til interkontinental logistikk.

Spesielt matsektoren har vært negativt påvirket, mens detaljhandelen har utviklet seg sterkt.

Til tross for utfordringene forårsaket av Covid-19-pandemien, har selskapet klart å opprettholde en høy produksjon i løpet av hele 2020, inkludert 4. kvartal.

- Under slike utfordrende markedsforhold, er det også positivt at næringen - inkludert Bakkafrost - har vist økonomisk motstandskraft.

Han sier deres oppdrettsvirksomhet på Færøyene har vært sterk i dette kvartalet og at implementeringen av storsmoltstrategien går fremover bedre enn forventet.

- Vi er glade for å ha kunngjort vårt forventede slaktevolum-mål fra 2021 som viser at våre store investeringer de siste årene nå begynner å materialisere seg i vekst så vel som biologisk risikoreduksjon, sier han.

Tyngre i Skottland

I Skottland har driften vært utfordrende i dette kvartalet og i løpet av andre halvår.

- Historisk sett har dette vært et gjentakende mønster som vi forventer å kunne avlaste fremover. Vi har lært mye i løpet av 2020 og har allerede gjort mange forbedringer i oppdrettsdriften. Men den virkelige endringsfaktoren vil være når vi har implementert vår storsmoltstrategi i Skottland. Vi er fremdeles sterk i troen på at vi vil lykkes med denne snuoperasjonen av driften i Skottland.

Markedet har vokst

De påpeker at det globale laksemarkedet - målt i volum – har vokst i løpet av fjerde kvartal.

- Veksten har vært særlig sterk i USA og EU. Vi håper dette kan bidra til et sterkere marked med enda flere forbrukere som har lyst på laks, når pandemien er bak oss. Med vaksinasjonsfremdriften som gjøres i mange land, forventer vi at laksemarkedet vil forbedre seg betydelig i løpet av 2021.