Ved hjelp av CleanTreat-metoden slippes det ikke legemiddelrester ut i sjøen ved badebehandling. Nå har Benchmark gjennomført det de opplyser er vellykkede storskala tester hos

- Vellykkede storskala feltforsøk med nytt lusemiddel

Ifølge Benchmark har de i 2018 gjennomført flere feltforsøk med sitt enda ikke godkjente lakselusmiddel. De kaller testene for vellykket.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet har avgitt årsregnskap for sitt avvikende regnskapsår som sluttet 30. september i fjor. På den finansielle siden fikk de et godt år der omsetningen ble økt fra 140 til 152 millioner pund, og driftsresultatet økte fra 10 til 17 millioner pund.

I en pressemelding fra selskapet kaller de året for et vellykket år med inntektsvekst, bedre marginer og strategiske og innovative fremskritt.

Noe av det de fokuserer på er feltforsøkene med lakselusmiddelet de tidligere har navngitt som Ectosan.

- Spesielle høydepunkter i året omfattet bl.a. de vellykkede kommersielle målene for vår neste generasjon av lakselus behandling, åpningen av våre toppmoderne fasiliteter fro rognproduksjon i Norge, og de vellykkede forsøkene for vår sykdomsresistente reker i tre asiatiske markeder, sier CEO i selskapet Malcolm Pye i pressemeldingen.

Nøkkeltall for Benchmark Holdings for 2018 og 2017. Merk avvikende regnskapsår som slutter 30. september. Tall i millioner britiske pund.

Der forteller han videre at de i fjor gjennomførte feltforsøk med lakselusmiddelet hos «tre av verdens største lakseprodusenter». Badehandlingen med Ectosan har etter det Kyst.no kjenner til foregått kun i Norge om bord i vanlige brønnbåter, men der en båt med enheter av Benchmark sin egenutviklede rensemetode CleanTreat renser behandlingsvannet i ettertid slik at det ikke slippes ut legemiddel i havet etter endt behandling.

- Fiskehelsen var utmerket og det var ingen miljøpåvirkning, sier Pye i meldingen.

Nå planlegger de å teste metoden også i andre land enn Norge. Når legemiddelet kan bli godkjent for salg er ennå uvisst, først skal det gjennom en omfattende søknads- og godkjenningsprosess hos Statens legemiddelverk, og etter det Kyst.no kjenner til er ikke søknad sendt dit enda. CEO Malcolm Pye sier like fullt i pressemeldingen:

- I løpet av de neste 18 månedene forventer vi å se våre investeringer på en rekke områder, for eksempel vår neste generasjon lakselusbehandling, våre sykdomsresistente reker, nye akvakulturvaksiner og probiotika, sammen med vårt nye anlegg i Norge, begynner å levere. Dette vil resultere i høy vekst i inntekter, attraktive marginer og kontantgenerering, noe som vil øke vår økonomiske fleksibilitet og gi attraktive utbytter for aksjonærene.