Lerøy Midt sin lokalitet Storskogøya

Mistanke om ILA hos Lerøy Midt

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Storskogøya i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Lokaliteten eies og driftes av Lerøy Midt AS.

Publisert Sist oppdatert

Lerøy Midt AS varslet Mattilsynet 24. juni 2024 om mistanke om ILA. Mistanken er basert på resultat av PCR-analyser gjennomført etter prøvetaking på lokaliteten. 

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for å eventuelt stadfeste sykdommen ILA. 

Restriksjoner 

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, eventuelt deler av lokaliteten. 

Lokalitet Storskogøya.