Administrerende direktør for MMC First Proscess, Petter Leon Fauske, og salgsdirektør i Marel Fish, Diego Lages under Salmon ShowHow i København tirsdag.

To store aktører innen sjømat-bearbeiding inngår strategisk partnerskap

Norske MMC First Prosess og islandske Marel inngår et strategisk partnerskap for å kunne bedre server hele prosessen fra fisken hentes ut av vannet til den er ferdig bearbeidet og klar for markedet. – Nå skal vi ansette flere, sier Petter Leon Fauske, administrerende direktør for MMC First Proscess.

Publisert Sist oppdatert

Nyheten ble sluppet på Marels årlige Salmon ShowHow, i København tirsdag.

Marel kjenner nok mange som en global størrelse innen løsninger for bearbeiding, -og programvare og -tjenester knyttet til dette.

MMC First Process, har gjennom 40 år også opparbeidet verden som sitt marked, med løsninger for håndtering, behandling og kjøling av fisk. De siste årene har de levert mye til både brønnbåter og til landbasert oppdrettsnæring, men også innen villfangst håndtering har de et betydelig marked.

– Vi ønsker med denne samarbeidet å få til en forbedring av sjømatbehandlingen for både å bedre bærekraft, fiskevelferd og selvsagt til det beste for selskapene som benytter utstyret, sier Petter Leon Fauske til Kyst.no.

Han mener resultatet av samarbeidet vil komme kundene økonomisk til gode gjennom reduserte produksjonskostnader og høyere profitt som følge av optimalisert ressursbruk og redusert energiforbruk. Forbrukerne på sin side skal kunne glede seg over sjømat med en redusert miljøpåvirkning.

Komplett leverandør

Fauske forteller at de jo kjenner godt til Marel gjennom samarbeid gjennom 20 år, men at det er først nå at de formaliserer det til et mer forankret, strategisk samarbeid.

– Vi er to selskaper som komplementerer hverandre veldig bra og vi har et felles syn på miljø og bærekraft. Kundene skal oppleve å få et mer komplett produkttilbud gjennom hele verdikjeden på ett sted, sier han.

– Marel er langt fremme på VAP (value added processing, red, anm.), filetering og bearbeiding, mens vi er gode på logistikk og fiskehåndtering, spesielt når fisken er levende, sier Fauske.

I tillegg til et omfattende utvalg av utstyr for fiskebehandling om bord og på land, har de en klar målsetting om også å levere robust programvare som samler og sammenstiller data, og forbedrer produktiviteten.

Må ansette flere

Dette samarbeidet vil konkret medføre at selskapene kan satse enda større på utvikling og å ta markedsandeler.

– Vi skal nå ut og ansette flere, antagelig et tosifret antall flere folk ved våre produksjonssteder på Sunnmøre. Det tenker vi er veldig bra i en setting der store deler av næringen er avventende og holder tilbake på grunn av grunnrenteskatten, sier han.

Bedre forbrukernes tillit

Fauske sier denne unionen mellom dem medfører en gjensidig forpliktelse til å drive positiv endring gjennom innovasjon, effektivitet og bærekraft innen håndtering, behandling og vannbehandling av fisk.

– Vi mener samarbeidet også gir forbrukerne en enestående innsikt i sjømatbehandlingen. Samarbeidet handler derfor ikke bare om effektivitet, men også om å forbedre forbrukerens reise, og tilbyr tillit gjennom sporbarhet og transparens.

– Vil sette nye standarder

Marel på sin side understreker at partnerskapet med MMC First Process åpner nye muligheter for dem begge og for deres kunder.

– Vi er begeistret for potensialet til dette partnerskapet. Samarbeidet er et bevis på vår forpliktelse til å ville revolusjonere industrien for sjømatbehandling. Sammen er vi klare til å sette nye standarder innen innovasjon, effektivitet og bærekraft, og heve sjømatbehandling til neste nivå, sier Olafur Karl Sigurdsson, som er executive vice president (EP) for Marel Fish.