CleanTreat-fartøy og brønnbåt under behandling av utslippsvann

Ett år med nytt lakselusmiddel:34 millioner laks har så langt blitt behandlet

Den 30. august 2022 feirer Benchmark Holdings, et bioteknologiselskap for akvakultur, at det er ett år siden lanseringen av CleanTreat-systemet, der selskapets nye lusemiddel er en viktig dimensjon.

Publisert

I løpet av de siste 12 månedene har Benchmark Animal Health samarbeidet med sine kunder i å forbedre effektiviteten til systemet ytterligere, ved å øke overføringshastigheten for behandlingsvann og forbedre den generelle behandlingseffektiviteten. Overføringshastighet er hastigheten som brønnbåten overfører behandlingsvannet til CleanTreat med, målt i kbm per time.

I 2021 godkjente norske myndigheter legemiddelet Ectosan Vet for bruk med CleanTreat.

John Marshall er daglig leder i Benchmark Animal Health.

- Dette markerte en viktig milepæl for behandling av lakselus, etter 10 år med forskning og testing. Siden da har CleanTreat-systemet blitt brukt til å rense behandlingsvannet fra Ectosan Vet-behandlinger og over 34 million laks har blitt behandlet. CleanTreat-systemet er blitt brukt på mer enn 60 lokaliteter langs hele norskekysten, sier Benchmark i pressemeldingen.

Jobbet for å forbedre effektiviteten

Benchmark forteller de har samarbeidet tett med med norske oppdrettere for å forbedre effektiviteten til CleanTreat-systemet.

Siden august 2021 den gjennomsnittlige overføringshastigheten for behandlingsvann fra brønnbåten til rense-systemet økt med nesten 27 %. Dette har ført til at gjennomsnittlig antall tonn fisk behandlet per dag har økt med 26 %.

Disse forbedringene tilsier en reduksjon i behandlingstiden på et 3500 tonns anlegg med omtrent to dager – noe som gir en betydelig reduksjon i kundenes kostnader..

Den store forbedringen i behandlingseffektivitet og overføringshastighet har skjedd ved at brønnbåtoverføringsprosessen er optimalisert, noe som igjen gir redusert ventetid. Kundene har, med bistand fra Benchmark, endret og forbedret fartøy og prosedyrer for å øke utnyttelsen av vakuumlinjen på brønnbåten. Samtidig har Benchmark modifisert lastepunktene til CleanTreat-fartøyene, slik at alt vann kan lastes direkte over i tankene.

ASC og endret markedsføringstillatelse

I slutten av 2021 inkluderte Aquaculture Stewardship Council (ASC) CleanTreat-systemet som et skadereduserende verktøy i "Weighted Number of Medicinal Treatments". I forklaringen av annerkjennelsen stod det at alle behandlinger utført i et lukket system bør få høyeste poengsum - ‘null’ poeng.

I 2022 endret Statens legemiddelverk markedsføringstillatelsen for Ectosan, som muliggjorde gjenbruk av behandlingsvann, noe som gjør at oppdrettere kan behandle mer effektivt og redusere mengden medisin – uavhengig av hvor behandlingen finner sted.

CleanTreat er nylig blitt testet i Skottland for første gang med i kombinasjon med Salmosan, med støtte fra Sustainable Aquaculture Innovation Center (SAIC).

Mannskap inspiserer CleanTreat-fartøyet i Norge