Øverst fra venstre: Kate Furhovden Stenerud, regional salgssjef i Benchmark Genetics Norway, Ingar Valvik, fungerende CEO/CFO i Viking Aqua, Geir Olav Melingen, kommersiell direktør i Benchmark Genetics. Nederst fra venstre: Borghild Hillestad, direktør for fiskevelferd i Viking Aqua og Jan-Emil Johannessen, CEO i Benchmark Genetics. Foto: Benchmark

Har signert 5-års avtale for rognlevering til landbasert anlegg

Viking Aqua AS og Benchmark Genetics Norway AS kunngjør at de nå har signert en femårig rognavtale. Benchmark Genetics Norway skal dekke 30-70% av rognbehovet til Viking Aquas planlagte landbaserte RAS-anlegg i Gulen.

Publisert Sist oppdatert

Viking Aqua er inne i prosjekteringsfasen med å bygge neste generasjons RAS-anlegg i Skipavika, Gulen kommune. Anlegget dimensjoneres for produksjon av 33.000 tonn atlantisk laks årlig, fordelt på 5.600 tonn storsmolt og 27.400 tonn matfisk, som skal prosesseres og videreforedles direkte på anleggets eget slakteri. Det forventes et totalt rognbehov på 15-20 millioner rognkorn årlig basert på tentativ produksjonsplan.

Planering av tomten på 200 mål har pågått ett års tid, og første byggefase forventes å starte i begynnelsen av 2023, der første rogninnlegg antas å skje 12-15 måneder etter byggestart.

- Vi har som overordnet mål at kundene våre skal evne å utnytte potensialet i genetikken vår. Derfor er teknisk støtte og tett oppfølging en del av konseptet vi leverer, forteller Geir Olav Melingen, Kommersiell Direktør i Benchmark Genetics i en pressemelding. 

Selskapet har derfor ansatt flere tekniske spesialister som har høy kunnskap om rogninnlegg og smoltproduksjon i forskjellige produksjonssystemer, inkludert RAS. Med nye rogninnlegg hver 8. uke, skriver de at det er avgjørende for Viking Aqua at Benchmark Genetics Norway er leveringsdyktige hele året. Dessuten setter selskapet svært høye krav til design og biosikkerhet.

- Landbasert produksjon av matfisk med sjøvanns-RAS er jo et relativt ungt konsept, og vi ønsker å beskytte fisken og anlegget vårt mot patogener utenfra så godt det lar seg gjøre. Vi jobber også med å unngå potensielle H2S-feller, forklarer Borghild Hillestad, direktør for fiskevelferd i Viking Aqua.

- God kontroll på rogn og inntaksvann blir ekstremt viktige elementer. I tillegg jakter selskapet på fatale designfeil for fisken som kan forårsake stillestående vann og akkumulasjon av H2S, for å eventuelt kunne eliminere dette. Det betyr mye for oss at Benchmark Genetics har stor forståelse for viktigheten rundt biosikkerhet og erfaring med produksjon i RAS. De har både høy kompetanse blant de ansatte, og stor erfaring fra deres eget anlegg i Salten, sier hun.

- 90 % fiskeoverlevelse fra yngel til slakt

Ifølge Hillestad, har Viking Aqua satt svært ambisiøse mål om høy fiskevelferd. I løpet av fem års produksjon tar selskapet sikte på å produsere med minst 90 % fiskeoverlevelse fra yngel til slakt. Skal disse målene nås må utgangspunktet være upåklagelig, og selskapet er trygge på at Benchmark Genetics Norway vil levere rogn av ypperste kvalitet med et robust genmateriale, skreddersydd for dets produksjon.

- Vi er tidlig ute med rognavtale, noe som er viktig når det gjelder knappe og livsnødvendige ressurser for selskapet som rogn, sier Ingar Valvik, fungerende CEO i Viking Aqua.

- Vi setter også stor pris på at Benchmark tiller seg positive til rådgivning og opplæring av våre ansatte for å sikre god produksjon både rundt biosikkerhet, fiskevelferd og lønnsom drift, og at de også ser nytten av å samarbeide på FoU-siden der våre interesser møtes. De blir en viktig samarbeidspartner for oss, og vi ser frem til et langt og godt samarbeid, avslutter Valvik.