De tre partnerne i prosjektet feirer signeringen i solen på Bryggen i Bergen. Fra venstre: Rune Risnes (leder akvakultur Salt Ship Design AS, John Marshall (leder for Benchmark Animal Health) og Frank Edvard Vike (CSO I MMC First Process).

Inngår kontrakt på intergrering av avlusningssystem

Benchmark Animal Health har signert en avtale med MMC First Process AS og Salt Ship Design AS om å integrere CleanTreat-systemer ombord på brønnbåter.

Publisert Sist oppdatert

Samarbeidsprosjektet har som har som mål å levere en integrert brønnbåtløsning ved å kombinere kompetansen til de tre selskapene, skriver Benchmark i en melding.

Målet er å integrere Benchmarks CleanTreat-løsning, vannrensesystemet som brukes sammen med lusemedisinen Ectosan, med MMC First Process sin teknologiske løsning for fiskehåndtering i et brønnbåtdesign levert av Salt Ship Design.

Prosjektet skal gjennomføres i to faser, med en forventet første leveranse av en designløsning innen seks måneder. Den første brønnbåten med den integrerte løsningen kan være i drift innen 2025.

- Integrering av CleanTreat på brønnbåter vil øke tilgjengeligheten av løsningen for oppdrettsnæringen, og muliggjøre økt bruk av effektive og velferdsbaserte lusemedisiner på en miljømessig forsvarlig måte, skriver selskapet i meldingen.

John Marshall, leder for Benchmark Health, sier de er sikre på at de vil se tidlige synergistiske muligheter fra prosjektet for å øke effektiviteten.

CEO i Salt Ship Design, Egil Sandvik sier at det å kombinere partenes teknologi og kunnskap vil forbedre og effektivisere håndteringen av behandling for lakselus om bord.

Ectosan Vet

Ectosan Vet er den første medisinske lakselus behandlingen som er introdusert på det norske laksemarkedet på over ti år.

Den er en badebehandling for pre-adult til voksen lakselus på atlantisk laks og regnbueørret. Behandlingen skjer i brønnen om bord i en brønnbåt.

Etter behandling overføres behandlingsvannet til CleanTreat for fjerning av legemiddelet.

CleanTreat

CleanTreat er et vannrensesystem som fungerer ved å fjerne legemidler fra behandlingsvannet før det returneres i sjø ferdig renset.

Systemet muliggjør bruk av effektive medisiner som gir god fiskevelferd på en miljømessig og forsvarlig måte.

Det har også den ekstra fordelen av å fjerne organisk materiale fra behandlingsvannet, inkludert lakselus og eggstrenger, for å forhindre utvikling av resistens mot medisinen.