En container som inneholder rensesystemet kan plasseres på dekket av brønnbåten. Fisken badebehandles med legemidler (gjelder ikke hydrogenperoksid) som normalt. Før fisken slippes ut igjen i merden blir den «vasket» ren for bademiddel, og bademiddelet blir til slutt renset ut av vannet før medisinfritt vann så slippes ut i havet igjen. Illustrasjon: Benchmark.

Null utslipp av lusemidler: - Dette vil revolusjonere avlusningene

Benchmark har utviklet, designet og konstruert en rensestasjon for vann som inneholder badebehandlingsmidler mot lakselus. – Vi fjerner alle kjemikaliene slik at det som slippes ut er helt rent. Vi mener dette vil revolusjonere måten man bruker lusemidler på, forteller CEO i Benchmark Holdings, Malcolm Pye. Nyheten skal presenteres på Aqua Nor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det har lenge vært kjent at Benchmark har hatt noe spennende på gang innen behandling mot lakselus. Senest i sin halvarsrapport i juni kommenterte styret at selskapet ville komme med noe

"ground breaking" innen dette i løpet av året.

I AquaNor-utgaven (Nr8) til Norsk Fiskeoppdrett forteller CEO i Benchmark, Malcolm Pye, hva det hele dreier seg om.

Dette er CleanTreat * Et containerbasert system som renser behandlingsvannet i brønnbåten for lusemiddelrester. * Etter bad, skylles fisken før den slipes tilbake i merden. * Alle medisinrester blir renset bort fra vannet grunnet teknologien. Kun vann fritt for sporbare nivå av medisinrester slippes ut. * Opereres av en ingeniør og en kjemiker * Kan monteres på en brønnbåt eller lekter/flåte * Patentsøkt teknologi

CleanTreat

Metoden har fatt navnet ≪CleanTreat≫ og handler om å rense behandlingsvannet om bord i brønnbåten på en slik måte at det kan slippes ut igjen i havet, fullstendig fritt for medisinrester. Det vil bety at man heretter kan fjerne en av opinionens store ankepunkt mot næringen, nemlig utslipp av bademidler mot lakselus til miljøet.

CEO Malcolm Pye, som også er en av grunnleggerne av Benchmark forteller at løsningen de nå har kommet frem til når de gjelder har blitt jobbet med i ti–femten år og teknologien er patentsøkt.

I tiden fremover vil de nå jobbe med å oppskalere og utprøve teknologien til fullskala. Feltforsøkene vil bli kjørt på vanlige kommersielle oppdrettsanlegg i Norge.

Kan brukes på alle legemidler

Selve rensestasjonen får plass i en standard 40 fots container. Den kan monteres på dekket av en brønnbåt, flåte, eller hva som måtte vare mest hensiktsmessig.

- Denne modulen inneholder alt man trenger. Den inneholder også en liten lab så man kan kjøre avanserte analyser på stedet. For eksempel vil vannet analyseres kontinuerlig. Man kan også enkelt utvide med en modul til om brønnbåtens størrelse krever det, forklarer Pye.

Han forteller at rensemetodikken vil kunne brukes på alle eksisterende legemidler som anvendes i dag, utenom hydrogenperoksid.

Alt organisk materiale blir fjernet før rensing av et forfilter. Deretter entrer vannet rense-systemet inne i containeren. En kjemiker ombord overvåker renseprosessen. Illustrasjon: Benchmark (klikk på bildet for større versjon).

- Og på eventuelle nye legemidler som måtte komme.

Med det nye systemet vil fisken bli behandlet som vanlig i brønnbåten, men den vil bli vasket i rent vann for den returnerer til merden. Dette for å sikre at alt av medisiner og det aller meste av lusene forblir i båten.

Deretter blir behandlingsvannet fort gjennom containeren og renset, før det til slutt slippes ut i havet.

- Restnivåene av lusemdilene skal være "undetectable", sier han.

På Aqua Nor vil Benchmark ha teknologien klar for lansering og fremvisning.

Les også mer om den nye teknologien i Norsk Fiskeoppdrett Nr 8.