Preben Matre som ny kommersiell leder for konsernets løsninger for lakselusbekjempelse.
Preben Matre som ny kommersiell leder for konsernets løsninger for lakselusbekjempelse.

Han er ny i Benchmark

Benchmark Holdings har ansatt Preben Matre som "commercial lead" med ansvar for kommersialisering av selskapets medikamentelle løsninger og renseteknologi for lakselus.

Publisert Sist oppdatert

Preben Matre, som kommer fra stillingen som regionsjef Nord-Europa hos ACE Aquatec, skal lede den videre kommersialiseringen av Benchmark sin medikamentelle behandlingsløsning for lakselus, Ectosan Vet og CleanTreat. Ansvarsområdet dekker Nord-Europa, med et spesielt fokus på det norske markedet. Han skal rapportere til Geir Olav Melingen, kommersiell direktør for laks i Benchmark.

- Kostnaden lakselus årlig påfører næringen er beregnet til ca. 10 mrd. NOK. I 2021 ble Benchmark sin behandlingsmetode godkjent av norske myndigheter, og dette markerte en viktig milepæl for næringen og for Benchmark, som har brukt over 10 år på forskning og utvikling av løsningen, skriver selskapet i pressemeldingen.

Vil ta knekken på lakselus

Med ansettelsen av Matre viser Benchmark at de har stor tillit og tro på å lykkes med kommersialiseringen av lusebehandlingen i Nord-Europa.

Da Matre tiltrådde i stillingen 1. august, uttalte han:

- Jeg ser veldig frem til å samarbeide med teamet i Benchmark for å videre utvikle løsninger som aktivt bidrar til å løse utfordringene med lakselus for oppdretterne. Jeg anser oppgaven som både motiverende og meningsfull. Etter å ha møtt teamet, er jeg overbevist om at vi sammen kan spille en viktig rolle i å hjelpe næringen med både å forbedre dyrevelferden og til å øke produksjonseffektiviteten.

Preben Matres karrieremessige bakgrunn er knyttet til salg og produktledelse inne havbruksnæringen. Før han kom til Benchmark, har han hatt ledende stillinger i både Ace Aquatec og Aquabyte.

- Passer perfekt

Geir Olav Melingen, som er kommersiell direktør for laks i Benchmark, ønsker Matre velkommen inn i teamet.

- Jeg er veldig glad for å få Preben med på laget vårt. Hans kunnskap og erfaringer fra tidligere roller i innovative teknologibedrifter passer perfekt inn i Benchmark.

Preben Matre har en B.S. i Marin biologi fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) fra 2017. Når han ikke er på jobb er Preben aktiv i Røde Kors Hjelpekorps som teamleder barmark og som mannskap på båten Bjørgvin.