Andrew Cree Preston er ny i stillingen som RAS technical manager, global hos Benchmark. Foto: Benchmark Genetics
Andrew Cree Preston er ny i stillingen som RAS technical manager, global hos Benchmark. Foto: Benchmark Genetics

RAS-ekspert går til Benchmark Genetics

Benchmark Genetics ansetter Andrew Cree Preston i stillingen som RAS technical manager, global. Preston kommer fra stillingen som head of aquaculture production and operations i Aquamaof.

Publisert

I den nyopprettede stillingen vil han ha utstrakt kundekontakt, og dele sin operasjonelle, akademiske og tekniske kunnskap og erfaringer for å hjelpe kundene med å lykkes i å nå sine mål.

Andrew Cree Preston kan skilte med en betydelig erfaring innen akvakultur, både fra kommersielt oppdrett og fra akademisk forskning. Hans erfaring innbefatter et mangfold av akvatiske arter, inkludert atlantisk laks, regnbueørret, ferskvannsørret, atlantisk torsk og berggylt. I løpet av sin akademiske karriere var han involvert i forskningsprosjekter med ledende globale havbruks-, ernærings- og farmasøytiske selskaper. Han tilegnet seg omfattende erfaringer med FoU innenfor havbruk, og har fungert som prosjekt- og regulatorisk forskningsleder (GLP, GCP).

Solid rykte

Preston har en doktorgrad i akvakultur fra Institute of Aquaculture ved University of Stirling, Skottland. Han har hatt flere forskerstillinger, herunder postdoktor ved Universitetet i Stirling i etterkant av doktorgraden.

Fra 2017 og frem til i dag, var Andrew ansatt i AquaMaof Aquaculture Technologies. Hans rolle i selskapet har vært mangesidig. Han har vært FoU-leder, og hatt ansvaret for driften og utviklingen av RAS-produksjonen. Han har også stått for kunnskapsoverføring, og ledelse av Lean og prosessforbedring, samt en rekke andre ledelsesoppgaver.

- Vi er beæret over at Andrew Preston har ønsket å bli en del av vårt kommersielle team. Han har en imponerende biografi og et solid rykte innen havbruksnæringen, sier Geir Olav Melingen, Kommersiell direktør i Benchmark Genetics.

Melingen er overbevist om at Preston vil kunne tilføre nyttig kunnskap og erfaring til den landbaserte oppdrettsnæringen, og derigjennom bidra til å styrke selskapets posisjon som en ledende leverandør av genetikk til dette segmentet av bransjen.

Selv sier Andrew Cree Preston at han er veldig klar for å komme i gang med den nye stillingen.

- Jeg ser frem til å kunne jobbe i tett kontakt med et verdensomspennende kundenettverk, og tilføre verdifulle bidrag som vil hjelpe RAS-produsentene i å ta ut det fulle potensialet i genetikken vi leverer.