Illustrasjonsfoto: Benchmark rogn.

Benchmark utvider forskningsteamet innen reproduktive teknologier

Benchmark har de siste månedene styrket sitt forsknings- og utviklingsteam med flere nyansettelser. Det nye FoU-teamet for reproduktive teknologier har i oppdrag å skape gjennombrudd innen sterilitet og genredigering for laksenæringen i de kommende årene. 

Publisert Sist oppdatert

Milepæler innen disse teknologiene forventes å ha stor innvirkning på lakseindustrien i forhold til produktivitet, dyrevelferd og bærekraft.

Benchmark leverer lakserogn til over 30 land. Selskapet har lenge hatt fokus på reproduktive teknologier, inkludert kryokonservering, sterile «all-female triploide» populasjoner og produksjon av rogn året rundt fra landbasert stamfisk. I en pressemelding går det frem at det nye FoU-teamet vil sette søkelys på neste generasjon av slike teknologier, herunder sterilitet og kommersielle anvendelser av genredigering. 

- I fremtiden vil dette arbeidet kunne bidra til at næringen får tilgang til genetikk med sterkt forbedret produksjonsegenskaper, økt resistens mot sykdommer og som hindrer tidlig kjønnsmodning, skriver de i pressemeldingen.

Samarbeid med HI

Dr. Diego Crespo begynte i Benchmark den 1. august som senior forsker og er den siste ansettelsen til teamet. Han kommer fra Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen og har over 15 års erfaring innen reproduksjon i fisk og bioteknologi, herunder bruk av genredigeringsteknologien CRISPR for å oppnå steril, diploid laks. Crespo vil opprettholde sine sterke bånd til HI gjennom felles forskningsprosjekter, og skal koordinere et større samarbeid mellom de to organisasjonene. Dette inkluderer et nylig etablert samarbeidsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

Dr. Zhiqiang Zeng og Stefan Eggertsson ble ansatt i teamet tidligere i år. Zeng, som også er senior forsker, har over 20 års erfaring med utviklingsbiologi, transgene organismer og genredigering. Eggertsson, som har tittel forsker, er nylig uteksaminert med en mastergrad og har kunnskap innen molekylærbiologi og genredigering i modellorganismer. 

Teamet vil være lokalisert i moderne forskningsfasiliteter i Reykjavík på Island, under ledelse av Dr. Eduardo Rodriguez, og vil dra nytte av helårlig tilgang til laks fra Benchnmark's kommersielle avlsprogram.

Benchmarks forskningsteam for reproduktive teknologier og samarbeidspartnere. I bildet fra venstre: Stefan Eggertsson (Benchmark), Irfan Ahmad Bhat (Universitetet på Island), Milena Dubiel (Universitetet på Island), Ólafur Kristjánsson (Benchmark), Nahal Eskafi, Eduardo Rodriguez (Benchmark), Zhiqiang Zeng (Benchmark), Diego Crespo (Benchmark), Ross Houston (Benchmark), og Emma Walker (IP Pragmatics)

- Vi anser gjennombrudd innen forskning på reproduktive teknologier og muligheter for å integrere disse i kommersielle avlsprogrammer som betydelig innovative fremskritt i anvendt akvakulturgenetikk, sier Dr. Ross Houston, Benchmarks direktør for genetikk og innovasjon. 

- Med vår strategiske utvidelse innen dette forskningsområdet, konsoliderer vi vår globale posisjon og gjør oss klare til å levere store gjennombrudd som kan bidra til økt bærekraft, dyrehelse og velferd for næringen. Strategiske samarbeid med verdensledende forskningsgrupper, og interne programmer for markedsrettet forskning og storskala kommersiell produktutvikling vil være viktig for å kunne realisere dette, avslutter han.