Annonsørinnhold fra Benchmark Genetics Norway

Benchmark utlyser seks nye genetikerstillinger

Benchmark Genetics styrker genetikkavdelingen med seks nye stillinger i tre land. De skal blant annet hente inn en ny leder for lakseavlsprogrammene, men flere av stillingene vil også være aktuelle for relativt nyutdannede som ønsker en karriere i et forskningstungt globalt selskap i vekst.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet har fra før over 20 genetikere og tekniske eksperter som jobber med Benchmark Genetics’ interne og eksterne avlsprogrammer og FoU-prosjekter rundt om i verden. De seks nye stillingene legges til henholdsvis Bergen, Edinburgh og Reykjavík.

Den nye stillingen som sjef for selskapets avlsprogrammer for laks skal ha kontor i Bergen. Vedkommende skal lede det genetiske teamet som jobber med atlantisk laks og koordinere de tre interne avlsprogrammene.

– Benchmark har en ledende posisjon og fortsetter å vokse i det globale markedet for lakserogn. Den som får jobben vil arbeide tett på tvers av selskapet for å sikre at vi fortsetter å levere produkter av høy kvalitet, sier Morten Rye, genetikkdirektør i Benchmark Genetics.

­Mener genredigering vil øke bærekraften

I tillegg til lederstillingen, oppretter de fem nye genetikerstillinger. To av dem skal jobbe med genredigering og sterilitet.

– Vi mener at genredigeringsteknologi har potensial til å gjøre havbruksnæringen enda mer bærekraftig og forbedre dyrehelsen, forteller Ross Houston.

Benchmark Genetics er i dag del av flere forsknings- og utviklingsprosjekter innen genredigering, blant annet for å utvikle lusresistent laks.

– I løpet av ti år er målet å utvikle sykdomsresistent og steril laks ved bruk av relevant teknologi som genredigering, sier selskapets innovasjonsdirektør.

Benchmark har over lengre tid drevet forskning på sterilitet, og utvikler nå kommersielle metoder for å produsere steril laks. For å styrke dette arbeidet ansetter de en genetiker som skal jobbe med programmet for reproduktiv bioteknologi på Island.

­– Hovedmålet med denne stillingen er å optimalisere metodene for å oppnå sterilitet i diploid laks, slik at de kan brukes kommersielt, sier Ross Houston.

Mer støtte til kundenes programmer

Selskapet skal også hente inn én genetiker til å jobbe med molekylær genetikk i Edinburgh. Stillingen skal bidra til å løfte arbeidet med genotyping og genomiske løsninger, både til de interne avlsprogrammene og til de eksterne tjenestene.

Den siste stillingen, som legges til Bergen, skal gi Benchmarks kunder endam bedre hjelp og støtte til deres oppdrettsprogrammer.

– En viktig del av denne rollen er å bygge sterke bånd til kundene og å yte hjelp og støtte som reflekterer deres mål og ressurser. Dette er utrolig viktig for bærekraftig havbruk i mange deler av verden, sier genetikkdirektør Morten Rye.

Les mer om stillingene på selskapets hjemmeside https://www.bmkgenetics.com/new-positions/