Ny styreleder i Sea Lice Research Centre

Benedicte Fossum er ny styreleder i Sea Lice Research Centre (SLRC). Fossum har bred styreerfaring og solid kompetanse innen veterinærmedisin og kommersiell anvendelse av forskning. Som ny styreleder i SLRC får hun får en viktig rolle i å lede senteret slik at bidraget til oppdrettsnæringen blir størst mulig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Benedicte Fossum er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole og har lang arbeidserfaring fra både offentlige og private selskaper.  Hennes brede styreerfaring, både i oppdrettsselskaper og forskningsbaserte selskaper, er verdifull for SLRCs strategiske satsning på kommersialisering og fortsatt lederskap innen lakselusforskning.

– SLRC er verdensledende innen forskning på lakselus, og målet er å finne løsninger på utfordringene næringen står overfor. I samarbeid med partnerne i senteret er det allerede utviklet produkter og metoder for bedre kontroll med lusesituasjonen. Sammen med resten av styret ser jeg frem til å lede senteret i riktig retning for å finne effektive og langsiktige løsninger for å få kontroll på problemene med lakselus, sier Fossum.

En ekspertgruppe utnevnt av Forskningsrådet gav nylig SLRC toppkarakter for svært solid og variert kompetanse, entusiastiske medarbeidere og høy produksjon. Senteret går nå inn i en fase med fokus på de anvendte aspektene ved forskningen, og styret har derfor engasjert Benedicte Fossum som ny styreleder.

Professor Frank Nilsen, direktør ved SLRC, ser frem til neste fase for senteret.

– SLRC har siden oppstarten for 4 år siden opparbeidet en unik kunnskapsbase om biologien til lakselusa og etablert et forskningssenter uten sidestykke på verdensbasis; vi er nå godt rigget til å finne løsninger som næringen kan ta i bruk. Jeg tror Fossum vil tilføre viktig erfaring omkring hvordan senteret skal bruke kompetansen og infrastrukturen på best mulig måte for å bidra i kampen mot lusa, sier Nilsen.

Vidar Aspehaug, styremedlem i SLRC, har ledet arbeidet frem til valg av ny styreleder for senteret.

– Partnerne i SLRC har vært gjennom en grundig prosess for å finne riktig styreleder for senterets neste fase. Vi har vurdert flere kandidater, og er svært fornøyd med engasjementet Fossum viser for å lede senteret. Jeg vil samtidig, på vegne av partnerne og styret i SLRC, benytte anledningen til å takke avtroppende styreleder Audun Wiborg for viktige bidrag i senterets første fireårsperiode, sier han.