Næringsminister Monica Mæland (H). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Samler kloke hoder til Havkonferanse i Bergen

Regjeringen vil utvikle en sterk norsk havklynge. Nå samles de kloke hodene til en Havkonferanse i Bergen i mai.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Havområdene våre er seks ganger større enn landarealet. Her ligger det muligheter som vi ennå ikke har utnyttet. Regjering vil bidra til å utvikle en sterk norsk havklynge, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Våren 2015 la regjeringen frem den maritime strategien "Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid". I strategien forplikter regjeringen seg blant annet til å arrangere en felles konferanse for de havrelaterte næringene. For å skape mer blå vekst inviterer derfor regjeringen sentrale aktører til en nasjonal havkonferanse i Bergen i mai.

Høste havet

- Norge har lange tradisjoner for å høste fra havet. Og vi skal skape vekst og verdier fra fiskeri- og havbruksnæringen i uendelig fremtid. I årene som kommer vil utviklingen av nye havbaserte næringer også kunne bidra til verdiskapingen – men da må vi satse på dette arbeidet, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

- Petroleumsindustrien og havbruksnæringen er våre to viktigste næringer og møter ofte de samme utfordringene; som svingninger i kronekurs og pris. Men de deler ikke bare utfordringer, næringene har gjennom mange tiår delt erfaring og utvekslet kompetanse. For eksempel ser oppdrettsnæringen på hvordan de kan bruke offshore-teknologi til fiskeoppdrett ute på havet, og fiskeflåten kan være et svært nyttig bidrag i oljevernberedskapen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Havkonferansen skal være en møteplass der aktører fra næringslivet, organisasjoner, akademia og myndigheter møtes for å dele erfaringer og diskutere mulighetene for økt utnyttelse og verdiskaping fra havet i fremtiden. På konferansen vil det bli presentert muligheter, utfordringer og aktuelle eksempler fra næringen.

Departementene har hatt en tett dialog med de blå næringene – deriblant GCE Subsea, NCE Maritime Clean Tech, GCE Node, GCE Blue Maritime, The Seafood Innovation Cluster og Maritimt Forum Bergensregionen – i forberedelsene til konferansen.