En av leppefiskene som skal i merdene for å spise lus. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.
En av leppefiskene som skal i merdene for å spise lus. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit.

Leppefisk-prisene steg betydelig i år

– Prisene fiskerne har forhandlet seg frem til i år er på et nivå som gjør det interessant å drive dette fisket. Snittprisen i år er ca. 20 % høyere enn det fiskerne oppnådde i fjor, sier Julian Vangen i Norges Råfisklag.

Publisert

Ifølge Norges Råfisklag som dekker det nordligste distriktet fra Vevang i sør til Meløy i Nord, er det per dags dato fisket nesten 3,2 millioner individ av totalkvoten på 4 millioner fisk. Det vil si at det er rundt 800 000 individ igjen å fangste.

- I vårt område som går fra Vevang på Nordmøre og nordover så er 52 % av fangstene fra Bergnebb, mens de resterende 48 % er fordelt likt mellom berggylt og grøngylt, forklarer Julian Vangen, rådgiver for økonomi og forvaltning i Norges Råfisklag til kyst.no.

Julian Vangen, rådgiver for økonomi og forvaltning i Norges Råfisklag. Foto: privat/LinkedIn.
Julian Vangen, rådgiver for økonomi og forvaltning i Norges Råfisklag. Foto: privat/LinkedIn.

- Hvordan har prisene vært gjennom den korte sesongen?

- Prisene fiskerne har forhandlet seg frem til i år er på et nivå som gjør det interessant å drive dette fisket. Snittprisen for sesongen blir relativt høy på grunn av stor andel av grøngylt og bergnebb som er de to artene med absolutt høyest pris per enhet. Snittprisen i år er ca. 20 % høyere enn det fiskerne oppnådde i fjor.

Les også: Pengene ruller inn av leppefisk-fangstene 

- Tok ikke skikkelig av

Etter åpningen av fisket sier Vangen, det nok gikk en god uke før fisket tok skikkelig av.

- Etter de to første ukene så har fisket vært relativt jevnt fordelt uke for uke, og værforholdene har jo vært såpass stabile at det har vært mulig å drifte noenlunde på samme vis hver uke. Det vi kan påpeke er at jo lenger sør man holder til jo tidligere kom man skikkelig i gang. Det er også ankepunktet fra fiskere nordover i vårt område, sier Vangen. 

Han har fått tilbakemeldinger fra fiskerne om at fisket nordover i regionen kom noe seinere i gang enn helt sør i på Mørekysten. Dette mener han har vært ugunstig for de nordover siden kvotene er fastsatt for hele området nord for 62 graden.

- Temperaturene i sjøen er jo ikke de samme over hele fjøla nord for 62 graden, og da kan det ofte være slik at leppefisken ikke kommer opp fra dypet lenger nord, mens det lenger sør kan være bra fiske, forklarer han.

Ønsker innspill

- Hva ønsker du skal skje med kvotene til neste sesong?

- Vi legger oss ikke så mye opp i reguleringene fra vår side, men vi oppfordrer fiskerne til å rapportere inn til fiskarlaget/kystfiskarlaget hvordan de opplever årets reguleringer. Faglagene får så gjøre sine innspill til Fiskeridirektoratet om hvordan reguleringene bør utformes for å få et mest mulig fornuftig uttak av disse artene.

Fangstsesongen i området varer normalt fra august til november, og det er innført en kvote på fire millioner fisk.

Les også: Bekymret for «Texasfiske» -Kan føre til stopp i fangst av leppefisk

På Vestlandet er det derimot en kvote på ti millioner fisk, en kvote som fiskerne har oppnådd.

Fisker Halvard Godøy var tirsdag 5. september ute og fangstet leppefisk, da kyst.no traff ham. Han kunne stolt vise frem 2200 fisk, stort sett grønngylte, men også noen berggylter.

– Det er trist at fisket snart er over på Vestlandet, jeg skulle gjerne hatt noen uker til, sa han, da han leverte fisk til et Bolaks-anlegg i Fusa.

På Sørlandet i Skagerak-området er det per 7. september fangstet 3,7 millioner fisk, som tilsier at de har 300 000 fisk igjen på kvoten.

Fiskeridirektoratet sier de har jevnlig publisert registrert uttak av leppefisk på hjemmesiden deres. 

Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.
Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.

- Som tallene viser har det i år vært et godt fiske og god tilgang på leppefisk. Det er planlagt et evalueringsmøte 12. og 13. desember, hvor erfaringene fra årets fiske og reguleringene for neste år vil bli diskutert, sier Anne Marie Abotnes i Fiskeridirektoratet til kyst.no.