Berggylte. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Berggylte. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Fisket etter leppefisk i uke 30

På Vestlandet sør for 62°N er det fredag 29. juli registrert et uttak på 2,3 millioner leppefisk. Dette utgjør i underkant av 25 prosent av kvoten på 10 millioner leppefisk, melder Fiskeridirektoratet.

Publisert

På Sørlandet er det registrerte uttaket 800 tusen leppefisk, av en kvote på 4 millioner leppefisk. I enkelte områder, spesielt nord for 62°N, kan det fortsatt være en høy gyteandel og Fiskeridirektoratet henstiller fiskere og oppdrettere om å samarbeide slik at det unngås fangst på gytemoden fisk, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Laks og leppefisk i merd. Illustrasjonsfoto: MH/Fiskeridirektoratet.
Laks og leppefisk i merd. Illustrasjonsfoto: MH/Fiskeridirektoratet.