Om alt går etter planen vil Nordic Aquafarm i Maine USA sette spaden i jorden over sommeren. Illustrasjon: Nordic Aquafarm

Gigantisk landbasert anlegg har produksjonsstart i 2021

Nordic Aquafarm skal bygge et kjempeanlegg for landbasert oppdrett av laks i Maine, USA.  Beregnet byggestart er over sommeren og den første fisken skal etter planen i vannet to år senere, forteller Bernt-Olav Røttingsnes til Kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nordic Aquafarms har annonsert planer om å bygge et av verdens største landbaserte anlegg i Belfast, Maine USA. Planene ble kjent for ett år siden og anlegget skal ligge på en 40 hektar stor tomt. Anlegget er en videreutvikling av konseptet i Fredrikstad og kommer til å ha en total produksjonskapasitet på 27 000 tonn hogg.

Kyst.no har snakket med daglig leder Bernt-Olav Røttingsnes i Fredrikstad Seafoods som kan fortelle at byggestart for anlegget som skal produsere laks er beregnet til tredje kvartal i år.

- Vi er klare fra vår side. Det er egentlig bare å vente på de siste godkjenningene. Vi regner med at de kommer, og regner med å starte bygging i tredje kvartal. For oss er det omtrent to års byggetid, så kan vi begynne å sette fisk i vannet i 2021, sier han til Kyst.no.

Et annet regime i USA

Godkjenningene som må være klare, er blant annet en søknad til The Environmental Board of Protection. Dette er en av mange søknader som må sendes inn før selskapet får lov til å bygge. I følge Røttingsnes er søknadsprosessen omfattende.

- De har et helt annet regime på å søke i USA. Der har du seks-syv søknader som må sendes inn. Marine Department of Environmental Protection er en av de viktigste. 

Han forteller også at det er strenge krav på at regnet som kommer på taket deres ikke går urenset ut i vannet.

Daglig leder Bernt Olav Røttingsnes forteller at produksjonstart i anlegget i Maine, USA er planlagt i 2021. Foto: Harrieth Lundberg

Ønsker å verne

I tillegg til strenge miljøkrav skal anlegget bygges slik at den passer godt inn i tomten og at den ikke er en belastning for naboene. I tillegg er planen at et grøntanlegg skal integreres inn i tomten. Området som Nordic Aquafarm skal bygge på, ligger ved en elv som er tilknyttet dammer og skog.

- Det er et industribygg, så en vil jo se det, men vi prøver å bygge takene og veggene så lite skjemmende som mulig. Vi skal også verne, og kommer ikke til å bygge langs elven og dammene. Der lar vi all skogen stå,  understreker Røttingsnes.

Videre planlegger selskapet å sette i stand stiene i området, slik at lokalbefolkningen kan benytte seg av dem, noe som de alltid har gjort.

Egen smoltproduksjon

Anlegget i Belfast, Main kommer også til å huse eget anlegg for smoltproduksjon og eggene skal etter planen inn i smoltanleggene i 2021. Røttingsnes forteller også at smoltanleggene kommer til å være standard-anlegg.

- Vi har ikke konkludert med hvor mange kar det skal være. Karene er vanlige runde klar, så det er ikke noe hokus-pokus der.

I tillegg til vanlig smoltanlegg kommer anlegget i Maine til å huse Nordic Aquafarms eget konsept på post-smolt og vekst. Dette konseptet er ifølge Røttingsnes modulbasert og et Blue modul prosjekt bestående av ett post-smolt og to veksttanker. Går alt etter planen skal de første Projekt Blue modulene produseres i USA.

- I Main bygger vi seks slike Prosjekt Blue moduler. Da bygger vi først smoltanlegg, og etter hvert to til tre vekstanlegg. Dette kommer til å bygges ut i faser, forteller han videre.

18 ganger større enn Fredrikstad

Røttingsnes forteller også til  Kyst.no at anlegget i Maine blir bygningsmessig 18 ganger større enn anlegget i Fredrikstad. Selv om de skal bygge stort så er deres anlegg der bare en tredjedel av størrelsen på gigantanlegget Atlantic Shappire som er planlagt bygd ved Miami, Florida.

- Vårt konsept er å bygge små og mellomstore anlegg nær markedet. Det blir store anlegg, men sammenlignet med hva med Atlantic Sapphire gjør i Miami blir det vi holder på med ganske smått, sier Røttingnes til Kyst.no.