Leppefisk Foto: Kim Tallaksen Halvorsen, Universitetet i Agder.
Leppefisk Foto: Kim Tallaksen Halvorsen, Universitetet i Agder.

Varsku om leppefisken

NRK Hordaland har den siste uken hatt fokus på leppefisken i laksemerdene. I flere ulike publiseringer kommer det frem at forskere frykter for både bestanden, rømming og sykdoms-smitte fra leppefisk. 

Publisert

Frykten for at leppefisken skal spre sykdommer og føre til genetiske endringer, bunner ned i at mengder med fisk de siste årene har blitt fraktet i tanker fra Sør-Norge og Sør-Sverige og blitt satt ut langs hele norskekysten.

– Dette er vill fisk som kan ha med seg smitte og sykdommer som ikke fins på mottaksstedet. De kan også påvirke det biologiske mangfoldet der, sier seniorforsker Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet til NRK.

De viser til at leppefisken hører naturlig til langs sør- og østlandskysten, samt sør i Sverige, mens oppdrettsanleggene ligger på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge.

Arkivfoto: Stein Mortensen.
Arkivfoto: Stein Mortensen.

– Både fisk og transportvann blir pumpet ut i sjøen der man skal bruke den. Vi stiller spørsmålstegn ved denne typen langtransport. Vi vet altfor lite om den fisken som transporteres, påpeker Mortensen.

– Rømningsutfordringene og risikoen for uheldig genetisk påvirkning av lokale bestander er problemstillinger som vi er nødt til å gå inn i, sier direktør for kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Jens Christian Holm til kanalen.

Stort svinn og rømming

At ingen vet hvor mye leppefisk som dør, rømmer eller blir spist i anleggene trekkes også frem.

– Det er et område som vi ikke har gode tall på. Men vi vet fra oppdretterne at det er et betydelilg svinn av leppefisk i merdene. En del av denne fisken kan bli syk og dø, En del stikker av. Dette er små fisk, så den kommere seg lett ut av noten, sier Mortensen til NRK.

Havforskerene mener ifølge NRK at det store svinnet tyder på at velferden til leppefisken ikke er god nok.

– Vi har som ansvarlig myndighet ikke håndhevet rømmingsbestemmelsene for leppefisk. Vi ser at vi må gå inn i disse problemstillingene. At slik rømming skjer, er det dessverre liten tvil om, sier Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet.

Bekymret for bestanden

I følge Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister ble det i 2015 fangstet 803 tonn leppefisk mot 796 tonn fisk i 2014. Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet advarer nå mot at leppefiskbestanden på sikt kan kollapse.

– Vi må få til en bærekraftig høsting av denne ressursen, sier Nedreaas til NRK.

Han mener de nå ser signaler som gjør at man må sette bremsene på.

– Vi kjenner ikke tålegrensa, og når presset blir for hardt og langvarig så kollapser det, forklarer Nedreaas.

Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Anne Kjos Veim, sier de har regulert leppefiske siden 2011, og opplyser at de skal nå vurdere hvordan de skal få ned fangsten slik at de i 2016 også har et bærekraftig fiske.

– På den ene siden ønsker vi å verne om bestanden av leppefisk, på den andre siden vet vi at oppdrettsnæringen trenger leppefisk for å drive en miljøvennlig avlusing av laksen, sier Veim til kanalen.