Roy Angelvik mener det blir spennende å se hva som kommer ut av den varslede havbruksmeldingen.

Mener dyrevelferd må komme først

Juleintervju: Dersom havbruksnæringen vil ha vekst, mener Roy Angelvik at næringen må ta mer eierskap til historien, ikke bare forsvare den. 

Publisert Sist oppdatert

Tidligere statssekretær Roy Angelvik er fremdeles medlem av  Fremskrittspartiet, og sier i dagens juleintervju med Kyst.no at han holder god kontakt med både nasjonale og regionale partivenner, men utover det er han ikke aktiv og har ingen politiske verv. Nå jobber han som forretningsutvikler i BEWI Invest. 

- Jeg jobber med forretningsutvikling og rammevilkårene for oss og våre porteføljeselskaper. I jobben min drar jeg derfor stor nytte av min politiske erfaring. BEWI Invest er en engasjert og ansvarlig eier innen industrivirksomhet, eiendom og sjømat i 18 land. Vår idé er å samle utviklingsorienterte bedrifter i et sterkt fellesskap for å utløse et større potensial enn bedriftene klarer hver for seg, opplyser han. 

Les også: Tror på mer forutsigbarhet

Dyrevelferd må komme først

I løpet av året har det vært et stort fokus på fiskehelse og fiskevelferd og Angelvik mener det er en veldig bra ting. 

Roy Angelvik forteller om gofot-teorien som er budskapet til Bewi Invest.

- Dyrevelferd må komme først. God dyrevelferd er god business og det gagner alle. Vi vet hva som virker, vi må dele og lære av hverandre. Veldig mange oppdrettere leverer gode resultater på dette området, så bedre samhandling og mer åpenhet om produksjonen tror jeg er noe av løsningen, sier han. 

- Hva opplever du har vært de største utfordringene i havbruksnæringen i år? 

- Det er ganske utrolig hvordan en så fantastisk næring kan komme så feil ut av hoppkanten. Vi har en fantastisk historie, utrolig stor verdiskaping, fantastiske, dyktige og dedikerte grundere og ansatte som gjør en enorm jobb for landet. Næringen må ta eierskap til historien og fortelle den, ikke bare forsvare den. Jeg mener næringen må bli bedre til å snakke med alle politikere hele tiden og fortelle om hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, og ikke bare gå til dem når vi skal ha noe eller klage på noe.

Utfordringene fremover mener Angelvik vil preges av arealtilgang, dyrevelferd og hvordan næringen sammen med myndighetene skal kunne fortsette og helst øke produksjonen. 

- For dette har vært og må alltid være et samspill og samarbeid mellom myndighetene og næringen, legger han til. 

- Hvordan tror du havbruksåret 2024 vil se ut?

- I det store bildet tror jeg året vil bli et godt år for norsk sjømatnæring. Det vil være utfordringer ja, men også muligheter. Som sagt tror jeg på samhandling, deling av kunnskap og god kommunikasjon vil løfte næringen fremover, sier han og legger til: 

- Arbeidet med ny Stortingsmelding på havbruk vil kreve god dialog, offensive og tøffe politikere sammen med en fortsatt fremtidsrettet og verdiskapende næring, det blir et viktig år for norsk havbruk, fastslår han. 

Ser frem til den gode samtalen

Julefeiringen til Angelvik blir feiret hjemme i Børsa i Trøndelag. 

- Der vil vi ha god og mye mat, avslappet stemning, familie og venner. Det er alltid hyggelig å ordne god mat og drikke, servere til besøkende og ikke minst den gode samtalen, dette gleder jeg meg til, sier Angelvik, som mener det ligger an til å bli nok en fantastisk julefeiring i Trøndelag.