Julestemning hos Salmon Group. Fra venstre; Jan Olav Langeland, Christine L. Larsen, Hanna D. Rørtveit og Bjørn Morten Myrtvedt.

Tror på mer forutsigbarhet

Juleintervju: Dersom Jan Olav Langeland i Salmon Group får rett i sin spådom, kan 2024 bli et år der oppdrettere får mer forutsigbare rammebetingelser.

Publisert Sist oppdatert

2023 nærmer seg slutten. For Salmon Group har det vært et innholdsrikt år med både positive hendelser, men som med mange andre i næringen, også regulatoriske utfordringer.

Mot slutten av året har det også blitt rettet et stort søkelys på fiskehelse- og velferd i næringen.

Jan Olav Langeland, administrerende direktør i Salmon Group påpeker at hos oppdretterne har fokus på fiskehelse og fiskevelferd vært stort i mange år, selv om hendelsene som har vært i medias søkelys i år kan gi et annet inntrykk. 

- Selskapene i Salmon Group er ikke isolert fra de patogen og parasitter som påvirker fiskens helse, men vi har flere selskaper som kan vise frem gode tall med høy overlevelse og høy kvalitet på sluttproduktet. Selskapene i Salmon Group er tett på produksjonen og har korte beslutningsveier, spesielt når det gjelder fiskehelse og fiskevelferd, sier han til Kyst.no

Fra ord til handling

Langeland mener det ikke er til å legge skjul på at politisk usikkerhet har vært krevende i år, og at det også vil forfølge næringen neste år med et normprisråd han mener skaper ytterligere usikkerhet.

Jan Olav Langeland i Salmon Group har troen på Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

- Det gir manglende forutsigbarhet i en næring med generasjonsproduksjon som fordeler utover et regnskapsår. Klimaendringer påvirker vår produksjon, med trussel fra nye arter og patogen. Derfor er det viktig at næringen og forvaltningen snakker mer med og mindre til hverandre, og sammen gjør grep for å bedre situasjonen for fisken.

- Hvordan tror du havbruksåret 2024 vil se ut?

- Jeg tror vi får et år med volum og verdi som blir relativt likt til 2023, selvsagt noe påvirket av hvordan den norske kronen står seg mot annen valuta. Jeg har også tro på at vi nå har en ny fiskeri- og havminister som vil gjøre ord til handling, og at vi med dette får forutsigbarhet i de rammebetingelsene som sorterer under hennes departement.

Dialog med flere

Salmon Group har sin egen fôrresept og påvirker gjennom den råvarevalg og råvaresammensetninger. 

- Hvilke forventninger har du til neste år med tanke på utvikling innen fôr og mer lokale fôrråvarer?

- Vi har dialog med flere potensielle råvareleverandører, fra det som hos oss blir 2-4 % leverandører, opp mot dem som kan bli 8-10 % leverandører. Det vil komme nye råvarer inn i Salmon Group dietten i 2024, og går det som vi forventer blir det også lokale råvarer i den miksen.

Langeland forteller avslutningsvis at julen skal feires på hytten i Voss kommune, sammen med kone, barn og svigerfamilien.