Håvard Jørgensen er administrerende direktør i Biomar og Anne-Kristine Øen er administrerende direktør i Salmon Group. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Salmon Group tar fôrspranget

I kompaniskap med Biomar har Salmon Group fått skreddersydd et nytt fôr som er lavere i miljøgifter og skal redusere fotavtrykket med 20 %.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salmon Group sine 44 medlemsbedrifter kjøper rundt 12% av alt fiskefôret som omsettes til laks og ørret i Norge. I volum utgjør dette 190 000 tonn. 

- At det er en gruppering av de små oppdretterne som leder an i arbeidet med å gjøre fiskefôret mer bærekraftig, er vi stolte over. Dette er noe de virkelig vil, sier administrerende direktør i Salmon Group, Anne-Kristine Øen til Norsk Fiskeoppdrett. Salmon Group lanserte ifjor forprosjektet “Bærekraftig oppdrett av laks og ørret. Hva er det?”.  

- Allerede da satte vi fokus på fôret som den største bidragsyteren til fotavtrykket fra oppdrettsnæringen. Vi bestemte oss for å gjøre noe med det. Nå setter vi det ut i praksis, sier hun.

- Vi snakker om megatrender, der Salmon Group har tatt en aktiv rolle, sier adm dir i Biomar, Håvard Jørgensen. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Ned 20 %

- Ved hjelp av økt bruk av mikroalger, effektiv renseteknologi og økt bruk av biprodukt har det lyktes å redusere fotavtrykket fra fôrproduksjonen med 20 %. Dette har vi oppnådd uten at det har gått på bekostning av omega3-nivået, forteller Håvard Jørgensen, administrerende direktør i BioMar til Norsk Fiskeoppdrett. Han roser Salmon Group for dere vilje til å initiere et prosjekt som dette.

- Vi snakker om megatrender, der Salmon Group har tatt en aktiv rolle, legger han til. Jørgensen mener at fokus på lavere fotavtrykk fra fiskefôret ikke er noe Salmon Group er alene om.

- Dette er noe som kommer mer og mer. En av de store effektene av dette er at det kommer nye produkter, nye metoder og ny teknologi som igjen vil bidra til å gjøre fotavtrykket enda mindre i fremtiden, sier han. BioMar har satt i gang et prosjekt internt der de kartlegger alle de 300-400 råvarene som kan inngå i fôrproduksjonen. For hver av disse råvarene er det utarbeidet en økoprofil som med stor presisjon kan angi hva statusen er med hensyn til fotavtrykk. Det understrekes at genmodifiserte ingredienser ikke brukes i fôret.

Vil koste mer

Økt fokus på bærekraft og reduksjon av fremmedstoff i fôret har selvsagt sine kostnader.

- Våre beregninger viser at fôrkostnaden per kilo vil øke med 50-60 øre per kilo, sier Nils Inge Hitland, innkjøpssjef i Salmon Group. Hvert år forhandler han nye fôravtaler for store summer.

- Et av våre viktige mål er at vi skal redusere innholdet av fremmedstoffer i fisken. Allerede nå ligger vårt fôr på kun 25% av det som er myndighetenes grenseverdier. Men vi ser at forbrukerne er stadig mer opptatt av dette, og vi ønsker å væe i forkant av denne utviklingen, sier Hitland.

Det nye fôret er allerede i bruk, og den første fisken som er produsert på det nye fôret forventes å nå markedet mot slutten av året.