Fiskekasse fra Bewi.

BEWI rapporterer nedgang i første kvartal 2024

Selskapet sier de hadde solid drift i et sesongmessig svakt kvartal.

Publisert

BEWI, en leverandør av emballasje-, komponent- og isoleringsløsninger, rapporterer i dag resultatene for første kvartal 2024. Selskapet oppnådde en nettoomsetning på 244 millioner euro for kvartalet, ned fra 296 millioner euro for samme kvartal i 2023. Justert EBITDA landet på 19 millioner euro, sammenlignet med 28 millioner euro for første kvartal 2023.

- Selv om vi ikke er fornøyde med resultatene for kvartalet, er vi veldig glade for å se at markedet har tatt seg opp i andre kvartal, også utover normal sesongmessighet, sier Christian Bekken, konsernsjef i BEWI ASA.

Nok en gang er vi fornøyd med utviklingen i I&C-segmentet, hvor vi klarer å opprettholde marginen fra første kvartal i fjor, til tross for lavere volum, fortsetter Bekken.

Ved utgangen av første kvartal hadde BEWI 78 millioner euro i tilgjengelig kontanter og kreditt, med ytterligere 28 millioner euro innkommende fra eiendomssalg og en kompensasjon knyttet til et tidligere oppkjøp.

Så langt i andre kvartal har volumene forbedret seg. De makroøkonomiske indikatorene viser tegn på bedring, ettersom sentralbanker vurderer rentekutt på grunn av fallende inflasjon. Videre støtter sterke regulatoriske drivere BEWIs sirkulære forretningsmodell og det strategiske valget om å styrke konsernets posisjon innen energieffektive løsninger for bygg.

- Vi er fornøyde med hvordan vi har motstått nedgangen i bygge- og anleggsmarkedet ved å tilpasse kostnader og kapasitet. Ettersom markedet tar seg opp igjen, er vi godt posisjonert til å kapitalisere på høyere etterspørsel. Med allerede gjennomførte investeringer kan volumene øke uten store kostnadsøkninger, noe som fører til en merkbar marginforbedring, avslutter Bekken.