Multiconsult skal levere forprosjekt for oppdrettsanlegg i Kina. Illustrasjon: Norsal
Multiconsult skal levere forprosjekt for oppdrettsanlegg i Kina. Illustrasjon: Norsal

Skal levere forprosjekt for landbasert anlegg i Kina

Multiconsult har vunnet kontrakt på gjennomføringen av forprosjektet for Norsals planlagte landbasert oppdrettsanlegg i Kina. Prosjektet vil gi verdifull kompetanse for framtidige akvaprosjekter i regionen.

Publisert

Det er det norske, Stavangerbaserte oppdrettsselskapet Norsal som nå planlegger å etablere det landbaserte oppdrettsanlegget for laks i Yantai, Shandong i Kina. I første fase av anlegget skal det ha en kapasitet på 10 000 tonn slaktet fisk i året. I fase to vil kapasiten økes til 30 000 tonn fisk.

Kontrakten innebærer at Multiconsult skal gjennomføre forprosjektet for anlegget. Deretter skal prosjektet overtas av et lokalt kinesisk firma for videre detaljering. Det vil være et tett samarbeid mellom Multiconsult og det utvalgte lokale firmaet i detaljeringsfasen, med blant annet to kinesiske medarbeidere fra akvaseksjonen ved Multiconsults avdeling på Stord.

- Kontrakten er svært viktig for oss, da det er den første større kontrakten vi vinner for et oppdrettsanlegg som skal bygges i Kina. Det er planlagt bygging av en rekke slike anlegg i Kina i årene som kommer. Forprosjektet vil dermed gi oss verdifull kunnskap om lokale kinesiske forhold som relasjon til myndigheter, kultur og hvordan byggebransjen opererer der, sier avdelingsleder i Multiconsult, Erlend Kent.

Nært markedene

Kent mener den store fordelen med det planlagte anlegget er plasseringen i umiddelbar geografisk nærhet til de store markedene. Det vil gi betydelige kostnadsbesparelser knyttet til flyfrakt, noe som også vil gi en solid miljøgevinst og betydelig lavere klimagassutslipp til sluttbruker.

Yantai er et sentralt område for fisk og sjømat i Kina, med tilgang til et voksende nasjonalt marked for laks av høy kvalitet. Området er klassifisert som «free trade zone». Shandong provinsen har over 100 millioner innbyggere og er nært både internasjonal flyplass, havner, høyhastighetstog og viktige markeder i naboland som Korea og Japan.

I forprosjektet skal Multiconsult blant annet bidra med ekspertise innen fagene akva, bygg, elektro, varme- og ventilasjonssystemer (HVAC), brannsikkerhet og biogass. LINK Arkitektur er engasjert som leverandør på arkitekttjenester. Billund er engasjert som RAS-leverandør.