SinkabergHansen har mistanke om ILA på Otervika lokaliteten deres. Kart: Barentswatch.

Mistanke om ILA hos SinkaBergHansen

SinkabergHansen har meldt om ILA- mistanke ved en av oppdrettsselskapets lokaliteter i Nordland.  

Publisert Sist oppdatert

SinkabergHansen AS varslet Mattilsynet 5. oktober om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Otervika i Bindal kommune i Nordland fylke. 

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, kommer det frem i en pressemelding fra Mattilsynet. 

Veterinær Tina Westhelle Strand, Region Nord, avdeling Helgeland sier til Kyst.no at de har båndlagt lokaliteten og planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste om det er ILA.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.