Settefiskkar med lampe Aqualux 600 W plassert på 2 m dyp, Trøndersmolt juni 202. Foto: Svein Kr. Svengaard
Settefiskkar med lampe Aqualux 600 W plassert på 2 m dyp, Trøndersmolt juni 202. Foto: Svein Kr. Svengaard

Er det tilstrekkelig lysstyrke i norske oppdrettskar?

Det foreligger overraskende lite publisert forskning på optimal lyssetting i RAS-anlegg for laks. Bio Marine har i samarbeid med NMBU gjennomført målinger av lysstyrke i kar ved flere settefiskanlegg for å vurdere lysforholdene ved varierende antall lamper med ulik styrke plassert over og under vann. Et utdrag av disse resultatene er presentert i artikkelen.

Publisert

Ved produksjon av settefisk og smolt benyttes kunstig lys for stimulering av vekst og kontroll av biologiske prosesser som smoltifisering. For tiden bygges også stadig nye store landanlegg for produksjon av stor smolt (post-smolt) og matfisk der lysstyring også er avgjørende for å unngå kjønnsmodning. De nye landanleggene bygges hovedsakelig med resirkulering av vann, RAS-anlegg, der trenden er større og dypere kar og basseng. Produksjonsenhetene i RAS-anlegg er karakterisert ved høy fisketetthet og nedsatt siktedyp som ofte medfører varierende lysforhold i vannet, spesielt mot bunnen av karene.

Det foreligger overraskende lite publisert forskning på optimal lyssetting i RAS-anlegg for laks (Nofima, 2020). Blant annet fins ikke dokumenterte oversikter over lysspredningen fra kunstige lyskilder i settefiskkar med fiskebestand. I karene vil fisken være i stadig bevegelse og medføre skyggelegging og endre spredningen av lyset. Plasseringen og styrken til lampene bør være slik at det i størst mulig grad tilføres tilstrekkelig lys til alle deler av karvolumet.

Bio Marine har i samarbeid med NMBU gjennomført målinger av lysstyrke i kar ved flere settefiskanlegg for å vurdere lysforholdene ved varierende antall lamper med ulik styrke plassert over og under vann. Et utdrag av disse resultatene er presentert i artikkelen.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP