Bio Marine's undervannslys på en av lokalitetene.

Merker økt etterspørsel etter nytt lys i merd

- Å gi oppdretter en mer brukervennlig løsning var bakgrunnen for at vi tok fram det nye produktet, skriver BioMarine.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere oppdrettere har gått over til å bruke kun en lysskilde per merd. Driften blir dermed langt enklere og fisken trives med å ha ett sentralt lyspunkt, mener BioMarine.

Å bruke lys til å stimulere vekst og utsette kjønnsmodning er for de fleste blitt en vanlig praksis, men næringen har lenge ønsket seg enklere og mer praktiske løsninger. Med stadig større merder har det vært vanlig å måtte bruke flere lyspunkter. Dette medfører imidlertid mye plunder og heft i forbindelse med driften, siden man ofte er nødt til å flytte på lyset.

Nils Hovden, markedssjef ved Bio Marine

- Lys er viktig, men lysarmaturer under vann betyr ekstra arbeid i forbindelse med behandling, sortering og flytting av fisk. Å gi oppdretter en mer brukervennlig løsning var bakgrunnen for at vi tok fram det nye produktet, der målet var at ett lyspunkt måtte være tilstrekkelig, sier markedssjef Nils Hovden ved Bio Marine.

For tre år siden lanserte Bio Marine sitt LED undervannslys på 2500 watt, som de skriver er det kraftigste lyset å få tak i. I starten ble det stilt en del spørsmål ved om dette ville være tilstrekkelig for en 160 meter merd. I ettertid har det imidlertid vist seg at lyset har gitt ønsket virkning. Etterhvert som praksisen har blir kjent har stadig flere oppdrettere gått over til å montere et sentralt lys. - Tilbakemeldingene fra kundene tyder på gode resultater og at fisken orienterer seg naturlig med et lys midt i.

- Så langt har vi levert løsningen til 500 merder. En økende etterspørsel har gjort at vi har økt lagervolumet betydelig slik at vi kan levere på kort varsel. Vi er stolte over at vi trolig har vært med å sette en ny standard for lakseoppdrett, avslutter markedssjef Nils Hovden ved Bio Marine.