Illustrasjon av lysspredning i en 160 m merd med hhv. 4 små lys (á 600 W) og ett stort lys (2500 W). Illustrasjon: Havforskningsinstituttet og OxyVison

- Antallet lys i merdene kan reduseres

I dagens merdanlegg er det mye teknisk utstyr som må fjernes og monteres på nytt ved gjennomføring av nødvendige operasjoner i merdene, eksempelvis ved lusebehandling. Da dette er både tidkrevende og kostbart, er det et uttalt ønske blant oppdretterne å kunne redusere antallet lys i merdene. Nå viser et forsøk utført av Havforskningsinstituttet at det kan være mulig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Oppdrettsnæringen har siden tidlig på 1990-tallet benyttet kunstig lys for å styre eller forsinke kjønnsmodning og for å øke tilveksten hos laksefisk. Flere studier har også vist at kunstig belysning kan benyttes for å påvirke oppdrettsfiskens atferd, bl.a. at dype undervannslys kan tiltrekke fisken til å gå dypere i merdene og dermed medføre redusert lusesmitte.

- Slike lys har i hovedsak vært basert på metallhalogen-teknologi med et lysspekter fra 400 til 700 nm og med størst lysstyrke i den blå-grønne del av spekteret. De siste årene har LED-baserte undervannslys hvor lysfargenes sammensetning lettere kan bestemmes, og som har langt lavere energiforbruk, kommet på markedet, det forteller forskningsleder i OxyVision, Asbjørn Bergheim.

Det benyttes flere lyskilder i hver merd, vanligvis 4 – 6 stk, for å sikre god lysdekning i hele merdvolumet.

- Mange lys sammen med øvrige komponenter i merdene, som skjul for leppefisk, sensorer for måling av vannkvalitet og kamera, blir påpekt å være til hinder for generell drift av merdene og å medføre betydelig ekstraarbeid ved gjennomføring av arbeidsoperasjoner som lusebehandling. Derfor er det et generelt ønske om at antallet lyskilder i merdene om mulig kan reduseres, sier han.

Lyskildene som ble brukt i forsøket Havforskningsinstituttet kjørte, var av typen AquaLux på hhv. 600 W og 2500 W, utviklet av OxyVision.

Testet i Austevoll

For å få mer forskningsdokumentert kunnskap vedrørende lysspredning og -styrke i merden engasjerte OxyVision nylig Havforskningsinstituttet for dette i en 160 m merd med hhv. ett stort LED-lys (2500 W) og fire små LED-lys (600 W). Forsøkene ble utført ved Havforskningsinstituttets stasjon i Austevoll.

- I grove trekk viste målingene at lysstyrken på 5 m avstand i sjøen fra den store lampa (2500 W) var fem ganger sterkere enn fra de små lampene (600 W), mens den store lampen gav nesten like mye lys på 20 m avstand som hver av de små på 10 m avstand, sier Bergheim.

Som en foreløpig konklusjon viser altså at ett kraftig undervannslys kan gi omtrent samme lysmengde i merder som fire tilsvarende mindre lys.

Les mer om Havforskningsinstituttets undersøkelse av lysspredning i en fagartikkel i neste nr. (nr 8) av Norsk Fiskeoppdrett.