Statt Torsk inngått avtale med Bio Marine om leie av undervannslys. Bildet viser lokaliteten Stokkeneset i Stad kommune har.

Statt Torsk og Bio Marine inngår lang­siktig lysavtale

Statt Torsk og Bio Marine har tegnet en seks års avtale om leie av undervannslys til torskeoppdrett. Hovedmålet er å sikre kontroll med kjønnsmodning.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fra BioMarine peker de på at lys er kanskje den aller viktigste innsatsfaktoren ved torskeppdrett, da det spiller en nøkkelrolle i forbindelse ved utsettelse av kjønnsmodning. 

Nylig signerte Statt Torsk en seks års avtale med Bio Marine om å leie undervannslys til torskeoppdrett, med formål å sikre effektiv produksjon.

- Lys er helt avgjørende for at torsken skal vokse godt og utvikle den kvaliteten vi sikter oss inn på. Målet med avtalen med Bio Marine er å sikre oss tilstrekkelig lys for å unngå at torsken kjønnsmodnes. Samtidig åpner vi for tettere samarbeid om løsninger, sier produksjonssjef, Jan Christian Ervik hos Statt Torsk i pressemeldingen.

Han sier der at avtalen bygger på et godt etablert kundeforhold der man over år har erfart at Bio Marine er i stand til å levere et lys som de mener står til forventningene.

- Lyset har over tid innfridd våre krav både til ytelse, levetid og teknisk kvalitet. Ved behov for supplering har responstiden vært tilfredsstillende. Med en leieavtale løfter vi samarbeidet til et høyere nivå samtidig som vi på forhånd vet nøyaktig hva det vil koste oss, sier Ervik.

Bio Marine forteller avtalen betyr at man kan investere mer oppmerksomhet i Stadt Torsk og legge framtidige leveranser inn i langsiktige innkjøp og produksjonsplaner.

- Vi takker for tilliten de viser oss. Vi har jobbet med lys til oppdrett av torsk i noen år og ser ser dette som en spennende næring med mange dyktige aktører. Vi ser fram til et tettere samarbeid med Statt Torsk og gleder oss til å få være med på den lange reisen dette blir, sier Nils Hovden hos Bio Marine.

Leieavtalen innebærer at Stadt Torsk får et bufferlager til rådighet for å møte behovet for utskifting. Avtalen omfatter også levetidsforlenging av produktene gjennom reparasjoner og korrekt avfallshåndtering og kildesortering. I avtalen inngår også kontroll av lysnivå i merdene ved ulike årstider og varierende biomasse i merdene.

- Vårt mål er å gi kunden en løsning med tilstrekkelig mengde lys til å unngå kjønnsmodning til en lavest mulig kostnad. I forbindelse med vår rolle som Miljøfyrtårn ser vi etter muligheter for å redusere vårt fotavtrykk. Vi ønsker med reparasjoner og gjenbruk å oppnå større bærekraft. Vi har begge interesse av å få kostnadene ned, og begge selskap ser på bærekraft som et lønnsomt grep, sier Hovden i meldingen.