Sara Rasoulis forskning bekrefter viktigheten av kunstig belysning for å forsinke kjønnsmodningen av torsk, samtidig som lys er en nøkkelfaktor for å optimalisere vekst, fiskehelse og bærekraft.

Ny master på lys til torsk

Sara Rasouli avla nylig sin mastergrad i akvatisk matproduksjon ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Tittelen på oppgaven er «Bruk av lys i torskeoppdrett».

Rasouli startet på sitt masterprogram i 2022 og fullførte det i mai 2024. I løpet av denne perioden fordypet hun seg i emnet bruk av lys i torskeoppdrett, og spesielt på ulike former for lysdistribusjon i torskemerder. Hennes forskning ble gjennomført i samarbeid med Bio Marine og foregikk ved et torskeoppdrett, med mål å optimalisere vekst og helse ved å se på hvordan lysforholdene bidrar til resultatet.

Rasoulis forskning bekrefter viktigheten av kunstig belysning for å forsinke kjønnsmodningen av torsk, samtidig som lys er en nøkkelfaktor for å optimalisere vekst, fiskehelse og bærekraft. I sin studie utforsket hun ulike teknikker for distribusjon av lys i torskmerder og ved ulike lokaliteter. Disse nye teknikkene, som ikke tidligere har vært grundig forsket på, ser ut til å spille en svært viktig rolle i å optimalisere driften. Lysene som ble brukt i hennes forskning ble levert av Bio Marine, hvor Rasouli nå er ansatt.

Sara Rasouli

– Å bruke kunstig lys er svært viktig for å forsinke kjønnsmodningen av torsk, noe som igjen forbedrer vekstraten og den generelle fiskehelsen. Min forskning har hatt som mål å optimalisere denne prosessen, sier Rasouli.

Rasoulis pågående arbeid hos Bio Marine bygger videre på funnene fra hennes masteroppgave og skal bidrar til nye innovative løsninger i praksis.

– Å jobbe hos Bio Marine gjør det mulig for meg å anvende mine kunnskaper i praksis. Samtidig gir det meg omgivelser der jeg kan utforske potensialet for belysning innen akvakultur. Hos Bio Marine har en unik mulighet til å jobbe med dette spennende feltet og gir meg et faglig miljø plattform der jeg kan være å gjøre en forskjell for oppdrettsnæringen, legger Sara Rasouli til.