2021 ble et godt år for Bio Marine.

Økte omsetningen med 50 prosent

Bio Marine hadde i 2021 sitt beste år noen gang, både omsetningen og resultatet gjorde et solid byks oppover. Den økte omsetningen kommer særlig av leveranser av lys til sjøanlegg og oksygenering til lukkede anlegg.

- Året 2021 ble det beste året noensinne siden vi startet opp. Etter mange år med møysommelig utvikling av teknologi er det hyggelig å få aksept for løsningene. Vi ser en fortsatt positiv trend i inneværende år, sier daglig leder Martin Gausen.

Den kraftige økningen i omsetning skyldes særlig et gjennomslag i markedet for oppdrettlys i både sjøbasert og landbaserte anlegg. Her har man utviklet en løsning med ett lys pr. merd og på en måte rasjonalisert driften innen matfiskoppdrett.

- Lys er viktig for vekst og kjønnsmodning og det tar tid å innarbeide tillit. Vi høster nå fruktene av en lansktig jobbing og samarbeid med utvalgte kunder. Basis i virksomheten har lenge vært våre storskala oksygendiffusorer. Vi har lykkes med å tilpasse vår teknologi til lukket oppdrett, som er i vekst både på land og i sjø. Vi forventer vekst også i dette segmentet, sier daglig leder Martin Gausen.

Solid økning

Omsetningen i 2021 var på 33,3 mill. mot 22,1 mill. året før. Resultatet økte fra kr 264 000 til ca 7,77 mill.

Bio Marine utvikler og markedsfører produkter og systemer som skal sørge for godt miljø og sikkerhet for oppdrettsfisk, med særlig vekt på oksygentilgang, vannsirkulasjon, miljøovervåkning og belysning.