«Kryssholm» i aksjon. Skipet har en lengde på hele 89,9 meter, bredde på 13,6 meter og med kapasitet på over 3000 tonn. Foto: BioMar

Kutter NOx utslipp med nesten 90 %

«Kryssholm» har vært gjenstand for store oppgraderinger de siste årene, og nå har hybridbåten blitt ytterligere oppgradert med NOx renseanlegg om bord.

Publisert Sist oppdatert

BioMar Norge og Bio Feeder AS utvidet sitt samarbeid i 2020. Målet var å levere en topp moderne hybridbåt med en kombinasjon av diesel og batteri. Kryssholm ble oppgradert og ombygd, og sto klar for leveranser i 2021. Skipet er blant de første i Norge som tar i bruk batteridrift ved fôrleveranser, og er designet slik at hovedmotoren på skipet stoppes helt under lossing for å drastisk redusere utslipp.

Nå kan Bio Feeder melde at det er gjort ytterligere grep på «Kryssholm» for å redusere utslipp under seiling:

- Som del av ombyggingen av «Kryssholm» besluttet vi i Bio Feeder å installere NOx-renseanlegg ombord, sier daglig leder og eier i Bio Feeder, Nils Tore Øpstad Melingen.

- Vi har til nå redusert utslippet av NOx med 88.4 % sammenlignet med før installering av anlegget. «Kryssholm» er en av få skip som går med fiskefôr og som har dette installert, fortsetter Melingen.

Daglig leder og eier i Bio Feeder, Nils Tore Øpstad Melingen.

For BioMar Norge, som setter bærekraft sentralt i all sin virksomhet, blir dette svært godt mottatt.

- Dette er en utvikling som er i tråd med vår satsning på bærekraft, sier Tore Gunnar Wikdal, ansvarlig for distribusjon av fôr fra BioMar Norge.

- Med denne båtens toppmoderne hybridteknologi, og nå med en betydelig NOx-reduksjon, så fortsetter vi å ta en innovativ rolle i havbruksnæringen sammen med våre leverandører, fortsetter Wikdal.

Skipet har en lengde på hele 89,9 meter, bredde på 13,6 meter og med kapasitet på over 3000 tonn. «Kryssholm» har en kombinasjon av diesel og hybridbatteri som både gir støyfri DP-levering og svært lavt energiforbruk ved levering. Skipet leverer i dag fôr i høysesong for BioMar, er eid av Bio Feeder og opereres av Lighthouse Ship Management.

Støtte fra Næringslivets NOx-fond

Til oppgraderingen fikk rederiet innvilget støtte til ombygning fra Næringslivets NOx-fond. Dette medførte at «Kryssholm» nå har et system for rensing av avgass fra motorene. Dette er et anlegg som ved hjelp av en reaktor og urinsyre (UREA) omdanner NOx -gass i eksosen til ufarlig nitrogen og vanndamp, og hindrer dermed brorparten av NOx-utslippet fra å bli sluppet ut i atmosfæren.

- Daglig leder i Næringslivets NOx-fond, Tommy Johnsen, sier følgende:

- For å nå nasjonale målsetninger om reduserte NOx-utslipp er det viktig at utslippsreduserende tiltak på eksisterende materiell gjennomføres, slik det nå er gjort for Kryssholm.

Johnsen legger til at skipsfarten, oppdrettsnæringen og andre næringer både må klare den langsiktige omstillingen i retning av null-utslipp, samtidig som en mer kortsiktig gradvis reduksjon er nødvendig. Bio Feeder og Kryssholm viser at begge deler er mulig.

I tillegg til et viktig bidrag fra Næringslivets NOx-fond, er ombyggingen av skipet finansiert av Innovasjon Norge og Sparebank 1 SR-bank.

- Dette er et svært moderne anlegg og oppfyller alle nye krav i henhold til IMO tier III sin utslipp standard, avslutter Nils Tore Øpstad Melingen.