Forskere fra Universitetet i Bergen har funnet en effektiv strategi for å forbedre og modne biofiltre i RAS-anlegg. Illustrasjonsfoto: Pål Mugaas Jensen

Brukte gammelt biomedium - kortet tiden

Forskere fra Universitetet i Bergen kan ha funnet en mer effektiv strategi for å modne biofiltre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nitrifiserende bakterier er viktig for at biofilteret i et RAS-anlegg skal fungere optimalt, og bakteriene spiller en viktig rolle for å forbedre vannkvaliteten gjennom å fjerne ammoniakk. Samtidig tar det tid å etablere de nitrifiserende bakteriene i et biofilter fordi de vokser sakte.   

Forskere ved Universitetet i Bergen har sett på hvordan en kan etablere en effektiv strategi for å forbedre og modne biofilter i nye RAS-anlegg.

- I denne studien ble forskjellige mikrobielle vekstkulturer for RAS, tilsatt forskjellige inkoulat, sammenlignet.

Forskerne passet på at biofilmen som ble etablert på overflatene av rene biomedier stimulerte aktiveringen av nye RAS-biofiltre. De målte også nivåene av nitrifisering i kulturene.

Biofilter som ble etablert ved å bruke biomedium fra etablerte RAS-anlegg hadde det høyeste nivået av Nitrosococcus og Nitrospira sammenlignet med biofilter etablert med kommersielle inokulat. Illustrasjonsfoto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no.

- Inokulatene som ble brukt i eksperimentene inkluderte kommersielle inokulat for marine RAS-anlegg og biomedier fra et marint RAS-filter som hadde vært i drift i halvannet år etter aktivisering, forteller de.

Tidligere produksjon

Eksperimentene viste at kulturer som var beriket med biomedier fra etablerte RAS-anleggg initierte produksjon av nitritt og nitrat fra ammoniakk tidligere enn det kommersielle inokulatet. For førstnevnte tok dette fire dager, mens for det kommersielle inokulatet ble det målt nitritt og nitratproduksjon etter femten og atten dager.

- Den målte konsentrasjonen av nitritt og nitrat mot slutten av eksperimentet var også substansielt høyere i kulturer beriket med biomedium, forklarer forskerne.

Resultatene som forskerne fikk, ble støttet av analyser av det mikrobielle samfunnet i kulturene. Det viser at kulturen som var tilsatt biomedier har det relative høyeste nivået av Nitrosococcus og Nitrospira.

Studien viser ifølge forskerne at biofilmedier fta etablerte RAS-anlegg kan brukes til å aktivere biofiltre.

- Samtidig er det behov for mer kunnskap om optimerte vekstforhold for nitrifiserende bakterier i RAS-anlegg, skriver forskerne.

De forklarer avslutningsvis at metodisk identifikasjon av patogene bakterier eller virus er nødvending før biomediet kan overføres mellom RAS-anlegg.  

Sammendraget til artikkelen “Comparison of active biofilm carriers and commercially available inoculum for activation of biofilters in marine recirculating aquaculture systems (RAS)kan leses her.