Biomar-dirketør, Jan Sverre Røsstad råder regjeringen til å droppe forslaget om å øke avgiftstrykket på ingrediensindustrien i Norge. Foto: Gustav Erik Blaalid

Avgiftssjokk for fôrprodusentene

Biomar og en rekke andre marine ingrediensprodusenter kan vente seg klekkelige ekstraregninger i årene som kommer, dersom regjeringsforslag om å fjerne de reduserte satsene for CO2-avgift får gjennomslag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For Biomar sin del vil dette bety en ekstraregning på 12-15 millioner kroner i året.

- Det var ikke dette vi regnet med skulle komme etter å ha brukt store midler på nettopp det grønne skifte, sier Biomar-sjef Jan Sverre Røsstad til kyst.no.

Biomar har nettopp tatt i bruk det som er verdens største fôrfartøy «Nyksund». Fartøyet er LNG-drevet, noe som er et ledd i selskapets arbeid for å redusere utslipp av klimagasser. Biomar var i tillegg det første selskapet i havbruksnæringen i Norge og internasjonalt som har laget sin egen bærekraftrapport.

- Jeg vil anbefale regjeringen om å trekke forslaget, sier Røsstad videre.

Sjømat Norge

Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, mener det er urimelig at en del av sjømatnæringen blir rammet av en slik plutselig endring.

- Vi mener at regjeringen bør droppe forslaget om avgiftsøkning. Dersom rammebetingelsene svinger så brått som dette, og får så store utslag som vi ser her, så er det vært uheldig for industrien, sier Davidsen.

I en høringsuttalelse fra Sjømat Norge til regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet, skriver de:

«Sjømat Norge vil advare mot Regjeringens forslag om å fjerne de reduserte satsene i CO2-avgiften. Forslaget vil innebære en betydelig avgiftsøkning for flere virksomheter innenfor den marine ingrediensindustrien. Sjømat Norge mener de reduserte satsene bør videreføres inntil effektene og alternativene for produsentene er nærmere utredet. Det må i alle tilfeller legges opp til en gradvis innfasing av økt CO2-avgift, og vi har god grunn til å frykte at konsekvensen av Regjeringens forslag vil være redusert konkurransekraft og redusert produksjon i Norge. Forslaget undergraver Regjeringens bioøkonomistrategi, og gir dårligere rammevilkår for sjømatnæringen samlet sett».

Les mer om Sjømat Norges kommentar til Statsbudsjettet her.