- Ved å benytte mikroalger i laksefôr, kan vi minske belastningen på villfiskbestandene og i stedet utnytte den opprinnelige kilden til essensielle omega-3 fettsyrer, sier Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, BioMar Group. Foto: BioMar.

BioMars produksjon av fôr med mikroalger har nådd én million tonn

I september nådde BioMar en viktig milepæl innen bærekraftig fôrproduksjon. Fôrprodusenten har nå produsert over 1 million tonn med laksefôr som inneholder omega-3 fra mikroalger. – Tilgangen på marine ingredienser er begrenset, og ved å benytte mikroalger i fôr, bidrar vi til å stabilisere presset på fiskebestandene, skriver de. 

Publisert Sist oppdatert

- Ved å benytte mikroalger i laksefôr, kan vi minske belastningen på villfiskbestandene og i stedet utnytte den opprinnelige kilden til essensielle omega-3 fettsyrer. Dette minsker presset på havområdene våre, samtidig som vi sørger for at laksen får optimalt kosthold, sier Vidar Gundersen, global bærekraftsdirektør i BioMar Group i en pressemelding. 

Innovasjonsprosessen startet i 2013, og mikroalgeproduktet, AlgaPrime, inngikk som det første i kommersielt laksefôr i 2016. De første kundene til å melde seg på var Kvarøy Fiskeoppdrett med Blue Circle og Whole Foods, samt Scottish Sea Farms med Marks & Spencer. Lerøy og Ventisqueros tok i bruk mikroalger i fôret kort tid deretter og bidro til at produksjonen fikk slagkraftig volum. Mikroalger i fôret er nå en stadig vanligere ingrediens i BioMars laksefôr.

- Med å introdusere noe så nytt som mikroalger, var vi avhengig av support gjennom verdikjeden. Innovasjonen fikk støtte fra flere lakseoppdrettere og forhandlere som var villige til å satse på mikroalger, og de er alle delaktige i suksessen. Det er også alle som jobber ved BioMars fabrikker – de som fant løsninger på utfordrende tekniske problemer i årenes løp, sier Paddy Campbell, VP Salmon Division, BioMar Group.

Mikroalgen er en av flere nye ingredienser i BioMars innovasjoner for fremtidsfôret. Det er et økende behov for å unngå at råvarer som benyttes i oppdrettsfôr konkurrerer direkte med mat til humant konsum. BioMar lanserte nylig sitt mål om at oppdrettsfôret skal bestå av 50 % sirkulære og/eller restorative ingredienser innen 2030.

BioMar fortsetter å innovere for å sikre fleksibilitet i råvareutvalget, og for å produsere fôr med et lavest mulig miljøavtrykk. Flere forsøk er i gang ved BioMars teknologisentre som vil gi verdifull innsikt og drive havbruksnæringen videre mot en mer bærekraftig fremtid, melder de.