Jim-Roger Nordly, daglig leder i STIM, mener striden selskapet har med BioMar ikke er over. Foto: Kyst.no

Svarer BioMar-direktør om patentstrid

- BioMar prøver å gi inntrykk av at striden rundt fôrprodusentens urettmessige utnyttelse av STIMs patenter for SuperSmolt FeedOnly nå er over. Det er den så definitivt ikke.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Denne kronikken er skrevet av Jim-Roger Nordly, daglig leder i STIM.

I sin siste pressemelding uttrykker administrerende direktør i Biomar Håvard Jørgensen glede over at lagmannsretten har avslått vår anke over en kjennelse fra Oslo byfogdembete fra desember i fjor. Dette var en anke over spørsmålet om midlertidig forføyning, der STIM krevde en stans i Biomars salg av smoltifiseringsfôret Intro Tuning inntil retten hadde tatt endelig stilling til spørmsålet om patentbrudd. Her har Biomars advokater vunnet fram med en finurlig polemikk rundt ordlyden og forståelsen av ordene «aminosyre» og «aminosyrer». Det er ikke det samme som at ikke STIMs patenter står seg.

På Biomars nettside står selskapets motto med store bokstaver: «Powered by Partnership – Driven by Innovation». Det høres jo flott ut, men for oss i STIM blir nok forståelsen av dette en litt annen enn markedsførerne til Biomar hadde til hensikt da mottoet ble laget. 

Vi har nemlig selv opplevd Biomars versjon av partnerskap, da selskapet produserte SuperSmolt FeedOnly for oss i Chile. Det vi ikke så for oss var at Biomar senere skulle selge vår innovasjon som sin egen. 

Så Biomar lever kanskje opp til mottoet sitt, men i denne saken er det altså ikke deres egen innovasjon som driver selskapet. Og for alle som måtte tenke på å inngå noe slags partnerskap med dem, kan jeg ikke annet enn å ønske lykke til. 

Første gang STIM og Biomar møttes i retten var i Oslo tingrett, da for å ta stilling til vårt søksmål mot Biomar for patentbrudd. I retten forklarte vår tidligere «partner» at de fikk tak i en fôrprøve av SuperSmolt FeedOnly, analyserte den, laget en etterligning, ga det et nytt navn og tilbød det til norske oppdrettere. Naturlig nok ble Biomar dømt for dette. Selskapet ble også dømt for brudd på god forretningsskikk. Biomars forsøk på å få patentene våre kjent ugyldige ble avvist, og oppfinnelsens innovasjonsverdi ble understreket av tingretten. Dommen er anket og skal til behandling i lagmannsretten.

Hva var det så Biomar etterlignet? SuperSmolt FeedOnly består enkelt sagt av følgende virkestoffer: Natrium-, kalsium- og magnesiumioner, i tillegg til PVCR-modulatorer i form av frie aminosyrer. Med riktig sammensetning og bruk påvirker dette polyvalente kationreseptorer (PVCR) i fisken slik at den smoltifiserer og tilpasses et liv i sjøvann. 

Oppfinnelsen har hatt stor betydning med tanke på reduksjon av dødelighet etter utsett i sjø, forbedret fiskevelferd og rask vekst.

Biomar har senere demonstrert sin egen innovative kraft ved å justere litt på etterligningsfôret sitt. De har beholdt ionene, men byttet ut den best dokumenterte aminosyren (tryptofan) med alternative aminosyrer, som for øvrig også er dekket i vår opprinnelige patentsøknad fra 2014. Biomar opplyste aldri kundene sine om denne endringen.

Men i spørsmålet om midlertidig forføyning har altså Biomars advokater nå lyktes med sin argumentasjon for at Intro Tuning ikke lenger er i strid med våre patenter. Håvard Jørgensen er glad, og det får vi unne ham, men jeg vil nesten tro at gleden må ha en viss bismak. For de manøvrene selskapet hans har gjort i denne saken kan han umulig være særlig stolt av.

Fra vår side arbeider vi videre med å beskytte innovasjonen vår, selv om dette innebærer en betydelig kostnad. Dette er kostnader som heller kunne blitt brukt til nye innovasjoner.

I mellomtiden er jeg sikker på at næringen forstår viktigheten av at det finnes aktører som bruker ressurser på nye oppfinnelser som kan ta næringen videre i en positiv retning, at innovasjon er noe helt annet enn etterligninger, at god forretningsskikk fortsatt har en betydning selv i bransjer med sterk konkurranse og at alt dette til sammen betyr noe for hvem man velger å inngå «partnerskap» med.

SuperSmolt FeedOnly har røtter tilbake til slutten av 90-tallet, da en gruppe forskere tilknyttet Harvard University i USA oppdaget det som kalles kalsiumsensorreseptorer og betydningen av kalsiumsensitivitet. Denne banebrytende oppdagelsen var grunnlaget for det originale SuperSmolt-patentet som vi kjøpte i 2008 og senere videreutviklet til SuperSmolt FeedOnly. I alle disse årene har vi selv med glede betalt våre royalties til de amerikanske oppfinnerne, for det er sånn dette systemet fungerer. Forskning er dyrt, og det finansieres av fruktene fra forskningsprosjekter som lykkes.

Biomar synes å ha en annen definisjon enn vår på begrepene innovasjon og partnerskap.