BioMar + NCE Seafood Innovation Cluster = sant! - For BioMar er det viktig å være tett på innovasjonen og det som rører seg i bransjen, derfor gleder vi oss til å bli en del av NCE-klyngen, melder de. Foto: Biomar.

Biomar inngår samarbeid med NCE seafood innovation cluster

Denne uken signerte BioMar Norge en avtale med NCE Seafood Innovation Cluster. Avtalen gjør BioMar Norge til en del av samarbeidet på tvers av bransjen for å sikre en bærekraftig og innovativ vekst av havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NCE-klyngen har fokus på å dele og skape kunnskap, sikre innovasjon og fasilitere entreprenørskap, det melder Biomar i en pressemelding. 

- Vi er stolte over at BioMar Norge ønsker å bli en del av klyngen. BioMar har gjort store og imponerende endringer for å sikre og forbedre bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. BioMar Norge og NCE-klyngen deler en felles visjon om utvikling av bærekraftige fôr-løsninger som skal sikre sunn og næringsrik sjømat for verden, sier Tanja Hoel, Managing Director i NCE Seafood Innovation Cluster.

NCE Seafood Innovation Cluster er anerkjent som en av verdens mest komplette næringsklynger og kunnskapshuber i sjømatnæringen. NCE har til hensikt å spille en ledende rolle i å produsere sunn og bærekraftig mat for en voksende verdens befolkning. Dette skal gjennomføres ved å utvikle kunnskap, høyne innovasjonsaktivitet og øke konkurransekraft og verdiskaping hos de ulike bedriftene i klyngen, og i klyngen som helhet.

NCE-klyngen består av globalt ledende bedrifter som har et felles ønske om å stå i spissen for å utvikle sjømatindustrien videre med potensial for bærekraftig vekst. Sjømatklyngen har sitt tyngdepunkt i Hordaland, men er representert langs hele norskekysten og i internasjonale sjømatregioner. I 2015 fikk klyngen status som et National Centres of Expertise og er en del av det nasjonale klyngeprogrammet.  

Salg- og markedsdirektør Hans Halle-Knutzen. Foto: Biomar.

Ser frem til samarbeidet

Som en innovativ aktør i fôrbransjen blir NCE-klyngen et viktig møtepunkt der innovasjon, utvikling og kompetanse bygges og det er naturlig at BioMar kan bidra med mye kunnskap og fagmennesker inn i samarbeidet
- For BioMar Norge er det viktig å være tett på innovasjonen og det som rører seg i bransjen. Vi gleder oss til å bli en del av NCE-klyngen, sier Salg- og markedsdirektør Hans Halle-Knutzen.