Administrerende direktør Håvard Jørgensen, BioMar Norge. Foto: Pål Mugaas Jensen

Oslo byfogdembete har konkludert i BioMar-sak

Oslo byfogdembete har konkludert med at omsetningen av BioMars smoltifiseringsfôr Intro Tuning kan fortsette.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

STIM AS fremsatte i juli krav til Oslo byfogdembete om at BioMar skulle forbys å omsette smoltifiseringsfôret Intro Tuning, fordi Intro Tuning ifølge STIM krenker et nytt europeisk patent som STIM nylig har fått innvilget.

Oslo byfogdembete avholdt muntlige forhandlinger i saken den første uken i november, og i avgjørelsen som kom den 8. desember konkluderte retten med at BioMars fôr Intro Tuning ikke krenker STIMs patent. STIMs krav om at det skulle nedlegges forbud mot omsetningen av Intro Tuning ble derfor avslått.

Dette betyr at produksjonen og omsetningen av Intro Tuning vil fortsette som før. Avgjørelsen fra Oslo byfogdembete kan ankes (fristen for anke utløper i andre halvdel av januar 2021).

- Vi er svært glade for utfallet i denne saken. Avgjørelsen fra retten er i samsvar med Det europeiske patentverkets (EPO) forståelse av STIMs patent, og dermed som forventet.  Avgjørelsen medfører at oppdretterne fortsett kan velge fôr fra vår produktportefølje som fremmer vekst og helse under smoltifisering og overføring til sjøvann, sier administrerende direktør Håvard Jørgensen i BioMar i en pressemelding.