SuperSmolt-fôret til Europharma kalt for Feed Only.

Nytt resultat i patentstriden mellom BioMar og Stim

Et av Stims patenter knyttet til SuperSmolt FeedOnly ble annullert av EPO fredag 13.10.23.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser BioMar i en pressemelding.

Resultatet ble kommunisert til partene ved avslutningen av høringen i EPO Board of Appeal sist fredag.

- Dette er virkelig gode nyheter og beviser at patentet ikke burde ha blitt innvilget i utgangspunktet. Fjerningen av patentet er svært positivt for konkurransesituasjonen i markedet og for oppdretterne, da dette vil gi rom for flere innovasjoner og produkter, sier Håvard Jørgensen, administrerende direktør i BioMar Norge i meldingen.

European Patent Office (EPO) er et regionalt organ for behandling av europeiske patentsøknader, som ved meddelelse kan komme inn i 39 medlemsland, deriblant Norge. BioMar tapte gyldighetsspørsmålet for norske domstoler, men EPOs avgjørelse om å ugyldiggjøre patentet har forrang fremfor den norske domstolens avgjørelse om å opprettholde patentet.

- Vi har så langt ikke mottatt begrunnelsen for denne avgjørelsen, så det er vanskelig å kommentere dette nærmere, utover at vi selvsagt er sterkt er sterkt uenige i konklusjonen. Det må også understrekes at dette gjelder kun et av flere patenter som er knyttet til SuperSmolt FeedOnly, sier STIM-eier Jim-Roger Nordly.

 - Det er for øvrig spesielt å se at Håvard Jørgensen i Biomar nærmest framstiller dette som en seier for innovasjonen. Hvis dette blir stående, vil det snarere være en seier for imitasjonen.