Helseteamet består nå av (f.v) Marte Hauge, Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik og Marianne Nergård. Foto: BioMar.

BioMar styrker helseteamet

BioMar styrker sin satsning på fiskehelse og dyrevelferd og ansetter to nye rådgivere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Skal næringen vokse må en rekke helseutfordringer løses og fôr er et sentralt element i dette arbeidet.

Som et ledd i BioMars fokus på fiskehelse er det nå ansatt to nye rådgivere som skal inngå i et helseteam som skal jobbe for en bærekraftig utvikling av fiskefôr. Teamet er en del av en større teknisk avdeling som fungerer som brobygger mellom forskning og kunde.

Satser hardt på fiskehelse

Marianne Nergård er veterinær hos BioMar og har jobbet med fiskehelse der i tre år. Hun skal koordinere det helsefaglige teamet i Norge, og forteller til Kyst.no at de har en stor satsning på fiskehelse og dyrevelferd.

- Satsingen på fiskehelse og fiskevelferd er svært viktig både for BioMar og for hele næringen, til den grad at vi ser at helse har blitt en premissgiver for vekst og i hvilke markeder vi kan selge fisken.

Hun forteller at helse og velferd er særlig viktig for omdømmet til næringen.

- To nøkler til et bedre omdømme er forebygging og formidling. Vi må ha fokus på å bruke de verktøyene vi har tilgjengelig for å styrke fiskehelsen for å komme oss frampå og bli mindre avhengig av å drive brannslukking. Og det samme kan sies som omdømmearbeidet. Vi må alle være flinke til å synliggjøre det arbeidet som gjøres for å løse utfordringene næringen har, og de forebyggende tiltakene vi gjør for å komme oss «frampå» slik at vi ikke hele tida må stå i en forsvarsposisjon.

Man blir hva man spiser

Nergård påpeker til Kyst.no at fôret har en svært viktig betydning.

- Det er kanskje en klisje, men fisken på lik linje med oss, blir hva den spiser. At den får dekket alle sine næringsbehov er alfa omega for en god fiskehelse. I tillegg ser vi at å få fisken til å vokse raskest mulig for å korte ned oppholdstid i sjø og redusere eksponering for lakselus har blitt et mål for mange. Men har fisken helseutfordringer kan man ikke forvente at den bruker like mye energi på å vokse. BioMar legger vekt på at helse skal være med i planlegging av fôringsstrategier, også for å sikre best mulig ytelse av standardfôrene våre. Fiskehelse og velferd er slik sett helt sentralt alt vi gjør.

Nergård forteller også at BioMar har et sterkt fokus på bærekraft, og at de har jobbet aktivt for å synliggjøre fiskehelsen sin rolle i bærekraftsarbeidet.

- Fôret fisken har spist er verdifulle ressurser for eksempel EPA og DHA, som går til spille om fisken ikke når middagstallerkenen. Vi har gjort en rekke miljøberegninger på dette, som var en sentral del av den norske bærekraftsrapporten i fjor.

Nye ansikt i teamet

Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik skal jobbe som produktsjef helse- og medisinfôr. Ida-Kathrin har bakgrunn som fiskehelsebiolog og har erfaring fra klinisk fiskehelse.

- Etter noen år i bransjen ser jeg behovet for å tenke forebyggende fiskehelse i flere ledd. Riktig fôr til riktig fiskehelsesituasjon er en viktig del av dette arbeidet og det vil jeg være en del av, sier Nerbøvik.

Marte Hauge skal jobbe som rådgiver innen fiskehelse. Hun er veterinær innen akvamedisin, og har en særlig interesse for ernæring og betydningen den har for helsen.

- Jeg gleder meg veldig til å begynne i jobben, og til å bli en del av BioMars helseteam. Vi vet at riktig ernæring er svært viktig for god fiskehelse og velferd. Å få være med å utvikle helsefôr som styrker fisken i perioder med økt belastning, f.eks. i form av håndtering og smittepress, blir både givende og interessant. BioMar tar fiskehelse på alvor og det er svært lærerikt å bli en del av et så stort og kunnskapsrikt fagmiljø, forteller Hauge. 

Fiskehelse – en felles utfordring

På spørsmål om nyansettelsene styrker BioMar i forhold til konkurrentene svarer Nergård:

- Biomar opplever en stor interesse for deres helsefôr ute i markedet, men det er et behov for veiledning i hvordan det skal brukes for optimal effekt. Oppdrettsselskapene ansetter folk med høy kompetanse på fiskehelse, og det gjør at selskapet må kommunisere på et faglig detaljert nivå. Dette stiller krav til både kunnskapsnivå og formidlingsevne. Nyansettelsene vil dermed styrke BioMars tilstedeværelse og synliggjøre deres fiskehelsearbeid ennå bedre.

Nergård sier de vil gi fisken best mulig forutsetning for å holde seg frisk.

- Jeg opplever at vi som jobber med fiskehelse i fôrselskapene jobber mot samme sak. Vi er fiskehelsepersonell og jobber først og fremst for fisken. Vår felles utfordring er å synliggjøre verdien av å bruke fôr som verktøy for å gi fisken best mulig forutsetninger for å holde seg frisk, og jeg tenker at jo flere som jobber for fiskens ve og vel, jo bedre er det for alle, sier hun avslutningsvis.