Produktsjef Ida-Kathrin Nerbøvik, BioMar. Foto: BioMar

Redusert sårutvikling på Helgeland

Vintersår og nedklassing av fisk er særdeles målbart både biologisk og økonomisk, og er en kjent utfordring i næringen. Selv om det ikke finnes en enkel løsning på utfordringen, viser feltdata at forebygging er nøkkelen for å redusere utfordringer knyttet til sår og nedklassing ved slakt.

Publisert Sist oppdatert

Feltforsøk gjort på LetSea med bruk av helsefôr fra BioMar skal ha vist stor forskjell på sår i gruppen fôret på helsefôr sammenlignet med kontrollfôret, skriver BioMar i en pressemelding.

- Tallene vi oppnådde ved slakt nå i vinter var entydige. Det var rett og slett markant høyere andel superiorfisk i fiskegruppene som hadde gått på Total Care i forhold på de som hadde gått på et ordinært vekstfôr gjennom høsten og vinteren, sier daglig leder i LetSea, Kristian Johnsen.

Omtrent 800 000 fisk inngikk i et feltforsøk hos LetSea fra november 2019 til februar 2021. Halvparten av merdene gikk på vekstfôr kontinuerlig, mens den andre halvparten gikk på et fôringsregime med helsefôret Total Care i spesifikke perioder. Gjennom første vinter i sjø ble det registrert mindre sår i gruppen som hadde fått helsefôret. Den samme trenden ble observert andre vinter i sjø, og slakterapportene viste det samme ved salg og omsetning av fisken. 

Entydige slakteresultater

- I kommersielt oppdrett er det mange faktorer som har innvirkning på biologisk og økonomisk resultat oppnådd sier Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea. Den endelige fasiten får man egentlig ikke før slakterapportene tikker inn med total biomasse, snittvekter og ikke minst klassifisering av fisken. Tallene vi oppnådde nå i vinter var entydige. Det var rett og slett markant høyere andel superiorfisk i fiskegruppene som hadde gått på helsefôret i forhold til de som hadde gått på et ordinært vekstfôr gjennom høsten og vinteren. 

- Dette var lett å regne hjem. Vi gjentar denne strategien gjennom vinteren på de gruppene vi nå har i sjøen, fortsetter Johnsen.

En kjent utfordring

For Produktsjef i BioMar, Ida K. Nerbøvik, er vintersår en kjent problemstilling.  

- Vi i BioMar har jobbet målrettet og gjort en rekke forsøk for å kunne designe et fôr som vi nå ser har god effekt på skinnhelse. Vi ser mindre sår på fisken som har fått fôret gjennom vinteren.  I tillegg ser vi også en del andre positive effekter, påpeker Ida. Fisk med mindre sår har det naturlig nok bedre, det trenger vi ikke forskning for å forstå, fortsetter hun. 

- Mange kunder er opptatt av å styrke fisken gjennom vinteren, men vi ser dessverre at en del setter i gang tiltak først når fisken har blitt syk. Vår erfaring er at man bør komme i gang med fôring på et tidlig tidspunkt om man skal få utnyttet fôret best mulig, avslutter produktsjefen.