Selv om det for året samlet har vært en nedgang i volum eksportert, var mai et lite unntak, da det faktisk gikk ut 3 % mer laks enn mai i 2021. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Selv om det for året samlet har vært en nedgang i volum eksportert, var mai et lite unntak, da det faktisk gikk ut 3 % mer laks enn mai i 2021. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Status i merdene i mai:
Det meste gikk ned, unntatt verdien

Mindre biomasse, færre laks, mindre fôr og kaldere i sjøen. Men verdien på eksporten gikk opp. Betydelig opp.

Publisert Sist oppdatert

Slik kan man oppsummere mai måned i korte trekk, basert på Akvafaktas månedsrapport.

Den stående biomassen var 3 % lavere i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Ved utgangen av måneden stod det 705 tusen tonn laks i merdene. I tillegg stod det 32 tusen tonn ørret, som er hele 15 % lavere enn samme måned for et år siden.

Det ble satt ut 55,6 millioner laksesmolt, noe som er 2 % lavere, mens det i ørretmerdene ble satt ut to millioner stk.

Fôrforbruket til laksen var på 124 tusen tonn i måneden, 5 % mindre enn i mai 2021, mens de 8000 tonn som gikk til ørret var 11 % lavere.

Også temperaturen i sjøen gikk noe ned fra fjorårets mai. Den var i gjennomsnitt 7,83 grader, noe som var 0,2 grader kaldere enn for et år siden. Det var også 0,05 grader under snittet for mai i perioden 2013 til 2021.

Selv om det for året samlet har vært en nedgang i volum eksportert, var mai et lite unntak, da det faktisk gikk ut 3 % mer laks enn mai i 2021. Ørretvolumet på 5000 tonn, var imidlertid en nedgang på 4 %. Men ettersom laksepris har steget så mye, endte verdien på fisken kraftig opp. Det ble i mai eksportert laks og ørret for hhv. 8,6 mrd kr og 0,4 mrd kr. Verdiøkningen fra samme måned et år tilbake ble på hhv 47 % og 46 %

Stående biomasse med laks tre siste år per mai 2022
Stående biomasse med laks tre siste år per mai 2022