Med iFarm versjon 3 vil Cermaq og BioSort ha fokus på sensorene, datainnsamling, maskinlæring, og videreutvikling av mekanismen som sorterer ut fisk. Målet er at fisk skal kunne sorteres ut av merdene helt automatisk.
Med iFarm versjon 3 vil Cermaq og BioSort ha fokus på sensorene, datainnsamling, maskinlæring, og videreutvikling av mekanismen som sorterer ut fisk. Målet er at fisk skal kunne sorteres ut av merdene helt automatisk.

Har satt ut laks i tredje versjon av iFarm

iFarm-prosjektet har som mål å bedre fiskens helse og velferd i merdene ved hjelp av kunstig intelligens. Nå er det satt ut laks for tredje gang i iFarm-merder, og i denne fasen er det maskinlæring som står i fokus.

Publisert

Denne gangen er det anlegget Hellarvika i Steigen som blir utstyrt med iFarm-oppsett i merdene. Her er det samme mannskapet som hadde ansvar for den aller første iFarm-fisken som ble satt ut i Martnesvika i 2020, og de er spent på hvordan det blir å drifte iFarm igjen.

- Med den første versjonen av iFarm var alt nytt, og vi hadde en utrolig bratt læringskurve, men etter hvert som vi kom godt i gang med drifta syns vi det gikk seg til, sier driftsleder Tor Hansen på Hellarvika.

- Nå er det gjort en del justeringer både på oppsett og på drift etter erfaringer som er gjort Øksnes der vi nå har versjon to av iFarm, så det blir spennende å komme i gang med drifta, og å følge med på hvordan fisken trives i tredje versjon av iFarm, sier Hansen.

Sensorene og sorterer i hovedfokus

Mens det i testingen av versjon 1 var hovedfokus på å etablere forståelse av hvordan iFarm påvirker fiskeatferd og få grunnleggende læring om iFarm konstruksjonen, har det i testingen av versjon 2 vært jobbet mye med alternative versjoner av sensorhus og driftstilpasninger, som for eksempel fôring av fisken under nottak, og å få til effektive håndteringsoperasjoner i et anlegg med mye ekstra utstyr i merdene. Når versjon 3 nå tas i bruk vil det være mest fokus på sensorene, på datainnsamling og maskinlæring, og på videreutvikling av mekanismen som sorterer ut fisk.

Administrerende direktør i BioSort, Geir Stang Hauge er spent for å teste iFarm konseptet videre.
Administrerende direktør i BioSort, Geir Stang Hauge er spent for å teste iFarm konseptet videre.

- På Hellarvika vil vi konsentrere oss om sensor-arrangementet for å hente ut bilder med god kvalitet og følge opp annoteringen av nøkkelparametere som fiske-ID, lus, tilvekst og fiskevelferd i merda, og om å videreutvikle sorterer, sier administrerende direktør i BioSort, Geir Stang Hauge

- Etter en vellykket test av første generasjon sorterer i merde der vi så at den mekaniske utsorteringsmekanismen fungerte med fisk som svømmer gjennom systemet, tester vi nå andre generasjon, og vi skal forsøke å lede fisken fra sortereren og ut i et annet volum gjennom et rør. Målet er å validere at det er mulig å ta ut enkeltfisk i henhold til spesifikke utsorteringskriterier, sier Hauge.

Sortereren skal etter hvert bli autonom, slik at den sammen med sensorsystemet i iFarm kan ta egne avgjørelser basert på definerte kriterier, som for eksempel funn av lus eller sår. Det er en komplisert og omfattende utviklingsprosess, som krever utvikling av presist maskinsyn, rask prosessering av store mengder data og samhandling med en mekanisk sorteringsenhet med sine egne styringssystemer.

- Det er et komplisert arbeid, og det er et arbeid som ikke er gjort tidligere, så det er krevende, men også veldig spennende, avslutter Hauge.