Geir Stang Hauge, daglig leder og Avinash Burla leder for sensor- og softwareutvikling, ved BioSorts basseng. Foto: BioSort

iFarm uttesting har så langt gått veldig bra

BioSort, Cermaq og ScaleAQ passerer viktig milepæl i teknologiprosjekt, og er med det et stort skritt nærmere individbasert havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

En viktig milepæl er passert for et av havbruksnæringens mest spennende teknologiprosjekter. For tre måneder siden startet BioSort og Cermaq uttestingen i Steigen av forskjellige merdarrangementer for systemet iFarm i tre merder med 150.000 fisk i hver. Uttestingen har så langt gått veldig bra. Dermed ligger alt til rette for å installere BioSort sitt sensorsystem i januar. 

Teknologiselskapet BioSort har satt seg som mål å sjekke helsen og veksten til hver enkelt fisk i en oppdrettsmerd ukentlig. Utviklingen skjer i samarbeid med lakseoppdrettsselskapet Cermaq og utstyrsleverandøren ScaleAQ.  iFarm som systemet heter, utnytter laksens naturlige behov for å gå til overflaten for å snappe luft, et behov laksen har for å fylle svømmeblæren. Når fisken går til overflaten, må den passere et smalt parti som er utstyrt med sensorsystemer. Systemet skal gjenkjenne hver fisk med ansiktsgjenkjenning, slik at en helsejournal for hver fisk kan etableres og oppdateres.

Fisken utviser ønsket adferd

Et av målene med testene som nå er gjennomført har vært å sjekke om fisken vil passere det smale partiet på vei opp mot overflaten uten at den stresses samtidig som fôrrespons og fiskevelferd opprettholdes. Prosjektet kan nå slå fast at prosessen så langt fungerer etter planen. Dermed kan BioSort nå utplassere sensorsystem i det smale partiet fisken passerer når den går til overflaten. Utplasseringen skjer i januar. Første prototype av selve sensorsystemet testes i disse dager ut i BioSorts saltvannsbasseng før det skal sendes til Steigen.

Avinash Burla leder for sensor- og softwareutvikling, ved prototype sensor. Foto: BioSort

- Siden fiskeutsettet i september har vi overvåket fiskeadferden med en mengde undervannskameraer. Observasjonene viser at fisken vandrer slik som ønsket i iFarm-merden, sier Geir Stang Hauge, Daglig leder i BioSort AS. 

Cermaqs prosjektleder for iFarm Karl Fredrik Ottem er også fornøyd med velferden og veksten til fisken i iFarm-merdene: -Produksjonen så langt har gått veldig bra. Fisken spiser godt og trives og vi har hatt lav dødelighet helt siden utsett, sier Ottem.

På grensen av hva som er teknologisk mulig

BioSort sitt system har elleve kameraer som følger fisken igjennom en av åpningene den kan bruke for å hente luft. Systemet må kunne fange opp svært små ting som lakselus på noen få millimeter og prikkene på hode til smolt. Sistnevnte danner grunnlaget for BioSorts Fish ID, eller ansiktsgjenkjenning for fisk. Hvert av de 11 kameraene har 16 Megapiksler, dvs. at 165 millioner piksler skal håndteres for hver gang det tas en bildesekvens, som er mange ganger pr. sekund, noe som krever ekstrem datakraft plassert på 6 meters dyp i merden.

- Det er mange utfordringer med å plassere så avansert utstyr under vann, men en fordel er faktisk at vi utnytter sjøvannstemperaturen til å kjøle datamaskinene, sier Avinash Burla, Head of Sensors and Software hos BioSort. Han forteller at det BioSort jobber med er helt på grensen av hva som er teknologisk mulig i dag. 

BioSort og Cermaq sitt prosjekt iFarm er det eneste sensordrevene prosjektet som har fått innvilget såkalte utviklingskonsesjoner. BioSort og Cermaq har tidligere testet iFarm med 2.000 og 10.000 fisk ved Havforskningsinstituttet og utviklingskonsesjonsprosjektet rettet mot uttesting i full skala med Cermaq startet i januar 2020. Prosjektet har en varighet på ca. 5 år og skal teste ut teknologi i Steigen og Vesterålen. Ideen til å utnytte sensorteknologien innen havbruk har de tre gründerne med seg fra fartstid i TOMRA.

Et sterkt designteam står bak

BioSort samarbeider svært tett med Cermaq og ScaleAQ i utviklingen av iFarm. 

- Det er en utrolig styrke å jobbe så tett en av verdens største lakseoppdrettere og en ledende utstyrsleverandør som ScaleAQ, sier Hauge.

I merddesignet bidrar Cermaq med sin erfaring. ScaleAQ designer merdteknologien, som er basert på den anerkjente Midgard®-teknologien. I tillegg til flytekrage, vinsjer, Midgard-notposer, består systemet av not-tak og not-tube og tubeflyter tilpasset grensesnittet mot iFarm-enheten. Videre er det også levert et tilpasset vannforingssystem, kameraer og annet utstyr for å optimalisere fiskens vekst og trivsel. ScaleAQ har også tatt ansvaret for risikoanalyse og sertifisering av systemet, i tett samarbeid med BioSort.