Fra årsseminaret i prosjektet NorZymeD i august 2017. Med fra venstre Antoine Mialon, MetGen; Gro Bjerga, Uni Research; Kjartan Sandnes, Biomega; Charlotte Blom, Novozymes og Hans Kleivdal, Uni Research. Foto: Andreas R. Graven.

– Vi bygger norsk bioteknologi med enzym-satsingen

- Samarbeidet med marin industri i storprosjektet NorZymeD begynner for alvor å gi resultater, skriver Uni Research.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Vi har funnet flere enzymer som er interessante for industriell anvendelse, sier forskningsleder og bioteknolog Gro Bjerga i Uni Research i en pressemeldind.

Slike «superenzymer» kan, alt avhengig av egenskapene, brukes i for eksempel utvikling av nye vaskemidler, til rensing av kontaktlinser - eller til nye produkter basert på fiskerestråstoff.

Biomega, en av industripartnerne i NorZymeD, har spesialisert seg på det sistnevnte.

Bedriften foredler omlag 40 000 tonn restråstoff fra laks hvert år, og ser stadig etter nye måter for å utvikle produktene.

Her forskerne kommer inn i bildet. De jakter på og finner interessante enzymer industrien kan benytte i fôr og andre produkter.

Gro Bjerga og kolleger i Uni Research og ved IRIS lager også teknologi som muliggjør storskala enzymproduksjon.

– Vi har brukt mye tid på å etablere gode verktøy og laboratorium, nå er vi er i en posisjon der vi kan ta inn enzymer raskt, og lage enzymer med en høyere produksjonstakt, sier Bjerga.

–Vi går inn i en spennende fase nå. Biomega skal være med å teste de nye enzymene, og om de kan oppnå større volumer av produktene sine, forteller forskeren.

Samtidig bidrar forskningen til å bygge opp norsk bioteknologi, påpeker Bjerga:

Gro Bjerga i Uni Research og Kjartan Sandnes, en av gründerne av Biomega. Foto: Andreas R. Graven.

– I europeisk sammenheng er det kanskje dette vi i Norge har vært litt svake på: å produsere enzymene selv.

Ved å bruke enzymer til å bryte ned restråstoff på riktig måte, kan de omformes til mindre proteiner, og igjen foredles til ulike produkter, eksempelvis fôr.

De siste årene har stadig flere sett potensialet i å satse innen marin produktindustri, på undersøkelser av hvordan enzymer kan foredle råstoffer – og skape helt nye produkter.

Et eksempel på dette er altså Biomega, som tidligere i 2017 ble kjøpt opp av det amerikanske investeringsfondet Amerra Capital Management.

Biomega har brukt enzymer til å bryte ned fiskebiomasse, slik at den kan foredles til marine ingredienser som fiskeolje, proteiner, og fiskemel.

I tillegg til fiskefôr og oljer, ønsker bedriften blant annet å styrke satsingen på kjæledyrfôr-produkter - og proteinrike tilsetninger til human-markedet.

I likhet med Bjerga var Kjartan Sandnes, en av gründerne av Biomega, blant foredragsholderne på årsseminaret til forskningsprosjektet NorZymeD den 23. august i Bergen:

- Vi var tre kompiser nærmest uten penger som startet Biomega i sin tid. Vi trodde på foredling av havets råstoffer, verdens største proteinkilde, og enzymene gjorde dette mulig for oss. På en måte er dere alle del av suksessen. Det ville ikke skjedd uten forskning, sa Sandnes på seminaret.

Faktum er at det er mangel på proteiner i verden, på menneskenes matfat.

–Industrien ønsker derfor også å gå til mat-markedet, og se på hvordan for eksempel fiskerestråstoffene kan foredles der. Mange mennesker i verden er feilernærte og har ikke tilgang på de gode proteinene fra fisk, sier Gro Bjerga.

Hun peker også på at tang og tare er en interessant ressurs, som dog ikke kan brytes ned på samme måte som andre planter.

–Både vi forskere og industrien er interessert i å jobbe med løsninger for å gjøre produktene mer spisevennlig for mennesker. Det finnes enzymløsninger for slikt også, sier Bjerga.

–Vi har allerede utviklet internasjonalt etterspurte verktøy, nå skal vi i første omgang demonstrere at det går an å lage store volumer av enzymer, legger hun til.