Illustrasjonsfoto av laks til eksport. Foto: Linn Therese S Hosteland
Illustrasjonsfoto av laks til eksport. Foto: Linn Therese S Hosteland

- Responsen på de økte prisene i markedet varierer sterkt

Bjørn-Erik Stabell i Norges Sjømatråd sier de tydelige trender de har sett de siste månedene iforhold til eksport av laks og ørret til utlandet, er at prisene ut mot konsument er økende.

Publisert

Eksportprisen av laks til Europa og resten av verden har vært høy i 2016, og er fortsatt høy selv om den har stabilisert seg noe. Med en snittpris på 58 kroner kiloen var eksportverdien i august 42 prosent høyere enn i samme måned i fjor. For den norske ørreten ble verdien doblet.

Les også: Fortsatt sterke laksepriser. Dobling for norsk ørret

Les også: Laveste laksepris siden april

Kyst.no har snakket med Bjørn-Erik Stabell bransjeansvarlig for norsk laks og ørret i Norges Sjømatråd for å høre de siste trendene på markedet og hva han tenker om prisutviklingen.

- Responsen på de økte prisene i markedet varierer sterkt og det er ikke mulig å generalisere responsen på et globalt nivå. I forhold til produktmiks ser vi at det de siste månedene har vært en dreining i markedene mot mer bearbeide produkter og mindre hel fisk. Dette kan tyde på at kampanjetrykket på hel fisk er fallende, sier Stabell til kyst.no.

Bjørn-Erik Stabell, bransjeansvarlig for laks og ørret foran kystens hus i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.
Bjørn-Erik Stabell, bransjeansvarlig for laks og ørret foran kystens hus i Tromsø. Foto: Therese Soltveit.

- Hvordan har de høye lakseprisene blitt møtt av markedet og kjøperne? 

- Laksemarkedet er veldig dynamisk og størst tilpasning til økt råvarepris har vi i markeder med høy andel koteletter og fersk hel laks. Dette skyldes ofte at kampanjetrykket går noe ned. Her ser vi at konsumet av filetprodukter har økt.

Mindre laks 

Stabell påpeker at totalt sett så kjøper forbrukerne mindre laks per gang og de kjøper laks sjeldnere enn før.

- Dette er jo den effekten økte priser skal ha siden man ikke kan selge laks man ikke har. Andelen av befolkningen holder seg omtrent på samme nivå som tidligere, legger han til.

Øker fremdeles i USA

Han sier at fortsatt så øker tilførselen av eksport av laks og ørret til USA.

- USA har styrket sin andel av den norske eksporten. Det er ferske fileter som står for veksten, legger han til.

- Er betalingsvilligheten for fersk laks større i Asia enn deler av Europa?

- Dette blir en for generell problemstilling. Imidlertid skal vi huske at konsumet i Asia er litt annerledes enn i Europa. Konsumet i Asia er i stor grad på rått konsum og der utgjør råvareprisen på fisken en mindre del av den totale utsalgsprisen. I så måte er dette markedet mindre prissensitiv. Vi har generelt stor tro på at Asia i fremtiden vil bli viktigere for norsk laks enn i dag, forklarer Stabell til kyst.no.

Eksport av norsk laks har blitt styrket til USA, som har økt sin andel fisk. Illustrasjon av laks. Foto: Therese Soltveit
Eksport av norsk laks har blitt styrket til USA, som har økt sin andel fisk. Illustrasjon av laks. Foto: Therese Soltveit