Illustrasjonsbilde av smolt/settefisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Bygging av nytt settefiskanlegg godt i gang- Planlegger første rogninnlegg i november

Når Salmar Nord sitt nye settefiskanlegg står ferdig vil dette være et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg, og fra nå av går byggingen fremover med stormskritt. - Vi er godt i gang med byggingen og har reist cirka en tredjedel av bygget, forteller Bjørn Hembre, settefisksjef i Salmar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det moderne anlegget er kostnadsberegnet til 500 millioner kroner, og vil få en kapasitet til å produsere 15-20 millioner smolt per år. Anlegget utformes også slik at det har potensiale for ytterligere utvidelse, og Hembre forteller at de planlegger første rogninnlegg allerede i november.

- Det første rogninnlegget har normal størrelse sett i antall rogn, det vil si cirka 3,5 millioner. Så bygger vi opp produksjonen for hvert innlegg utover vinteren, våren og sommeren, og vil være i full produksjon sommeren 2017, forteller han.

Settefiskanlegget er under oppreisning i Gjøvika i Tranøy, Senja. Bruttoarealet på bygningsmassen er ifølge selskapet på 14.360 m2, noe som tilsvarer størrelsen på to fotballbaner. Hele fyllingen tilsvarer størrelsen til fire fotballbaner, og Hembre forteller de per i dag nesten er helt ferdige med alt arbeid i grunnen.

Skal optimalisere produksjonen i sjø

I tillegg til selve anlegget skal de også bygge ny kai til anlegget, og smolten som produseres skal være tilpasset forholdene i Nord.

- Den fisken vi produserer ved det nye anlegget skal produseres slik at vi optimaliserer produksjonen på sjø. Det vil i praksis si at vi får utnyttet MTBen enda bedre enn vi gjør i dag, legger Hembre til.

Selskapet har tidligere også fortalt at de skal ansette ti nye medarbeidere, i tillegg til de fire medarbeiderne som eksisterer i Gjøvika.

Satser dere noe på postsmolt?

- Vi skal produsere en del smolt på 250-300 gram, om det blir postsmolt er enda ikke besluttet. Anlegget er imidlertid bygd for å tåle sjøvann, sier settefisksjefen.

Ferdigstillingen av det nye anlegget vil bety at Salmar Nord, blir selvforsynte med smolt.