Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mener utvikling av bærekraftig fôr kan bidra til å kutte klimautslipp samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten, bygger grønn industri og skaper trygge arbeidsplasser.

66 millioner til havinnovasjon

Ti nye innovasjonsprosjekter i havnæringene skal bidra til bærekraft, omstilling og nye arbeidsplasser melder nærings- og fiskeridepartementet.

Publisert Sist oppdatert

- Ressursene i og ved havet er avgjørende for å nå regjeringens ambisiøse mål for grønn omstilling, eksportvekst, nærings- og industriutvikling. Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Prosjektene får tilsammen 66 millioner kroner fra Forskningsrådet for å utvikle havnæringene. Utlysningen for innovasjon i havbruk hadde spesielt stor konkurranse om midlene, med mange gode søknader.

Bærekraftig fôrprosjekt

Et av selskapene som fikk innvilget søknaden er Greentech Innovators. Den Bergensbaserte startupen er tildelt 7,85 millioner kroner for å utvikle en metode for å bruke matavfall som ressurs i havbruksnæringen. Matavfallet skal brukes som næring for storskala dyrkning av den omega3-rike mikroalgen Schizochytrium, som igjen kan brukes som ingrediens til fiskefôr.

- Bærekraftig fôr er et viktig satsingsområde for regjeringen. Utvikling av bærekraftig fôr her hjemme kan bidra til å kutte klimautslipp samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten, bygger grønn industri og skaper trygge arbeidsplasser, sier Skjæran.

Regjeringen lanserte nylig et målrettet samfunnsoppdrag om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder.

- Da trenger vi flere slike innovasjoner, som kan gi viktige bidrag til sirkulærøkonomi i matproduksjonen, sier han

Havvind og skip

To prosjekter skal legge til rette for utvikling av vindkraft til havs. Selskapet DOF Management fra Austevoll får 8 millioner til å utvikle en ny og kostnadseffektiv metode for å drive vedlikehold på offshore vindmøller. Denne typen vedlikehold er krevende fordi det må foregå fra skip. Rotorblader som skal skiftes ut er for eksempel svært tunge og krevende å håndtere. DOF skal utvikle et nytt løftesystem tilpasset denne typen arbeid, og om nødvendig også tilpasse skipsdesignet til løftesystemet.

Ålesundsbedrifiten Vard Design er tildelt 4,9 millioner til et prosjekt som også vil bidra til havvindssatsingen i Norge. Selskapet skal utvikle digitaliserte kjøle- og varmesystemer som kan bidra til nullutslippsløsninger for serviceskip som skal bygge og vedlikeholde havvindparker.

- Norge har forskningsmiljøer i verdensklasse innen havnæringene. De ti innovasjonsprosjektene som starter opp nå er førsteklasses eksempler på hvordan denne kompetansen nå bidrar til bærekraftig vekst og nyskaping basert på forskning og innovasjon, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse prosjektene får støtte:

OrganisasjonProsjekttittelInnstilt beløpKommune
GREENTECH INNOVATORS ASMicroalgal omega-3 rich feed ingredient from mixed organic wastes7,85 mill. kr.Bergen
AQUABIO ASOptimization of feeding strategies using 3D sonar monitoring of feeding behaviour and pellet detection10 mill. kr.Ålesund
AKER BIOMARINE ASARealizing the full potential of krill processing side streams in sustainable health-promoting ingredients (RealKrill)5,24 mill. kr.Lysaker
DNV ASMarine co-existence scenario building8,84 mill. kr.Høvik
POLAR ALGAE ASMiljøvennlig sekvensiell ekstraksjon av bioaktive molekyler fra grisetang – Ascophyllum nodosum2,82 mill. kr.Hammerfest
SHIPSHAVE ASReducing ship emissions by hull performance sensing during transit4,83 mill. kr.Stavanger
Wavefoil ASWaveFin - Baugfoiler for havgående fartøy i lav fart3,44 mill. kr.Ålesund
VARD DESIGN ASICHzero - Integrated cooling and heating for zero-emission operation of offshore ships4,95 mill. kr.Ålesund
DOF MANAGEMENT ASA new cost-effective concept for heavy maintenance of Floating Offshore Wind Turbines by use of large OSCV.8 mill. kr.Austevoll
DNV ASThe role of SIMulation in assurance of intelligent and comPLEX systems9,65 mill. kr.Bærum