Bildet viser fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran på scenen under sjømatdagene.
Bjørnar Skjæran forteller at han lytter til utvalgets ønske om mer tid og utsetter nå fristen med 6 måneder.

Utsetter frist med seks måneder

Utvalget som går gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen skulle levere sin utredning i form av en NOU i løpet av mars 2023, men får nå ny frist ut september 2023.

Det er utvalgsleder, Linda Nøstbakken, som på vegne av et samlet utvalg, har bedt om en utsettelse.

- Når utvalget nå ber om mer tid til jobben med å se på hvordan tillatelsessystemet for havbruksnæringen bør innrettes for fremtiden, så lytter jeg til det. Det er viktig at utvalget gjør en grundig jobb med å vurdere hvordan vi kan få et enklere og mer helhetlig system, som bidrar til bærekraftig vekst i næringa og i tillegg tar hensyn til villaksen, og legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Utvalget ble utnevnt 8. oktober 2021 av Erna Solbergs regjering. 29. november 2021 besluttet regjeringen at utvalget skulle videreføres med et noe justert mandat og sammensetning.