Konseptet Fleximerd. Foto: Bjørøya AS.

Folla Utvikling AS og Bjørøya AS vil utvikle Fleximerd

Folla Utvikling AS og Bjørøya AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for sitt konsept «Fleximerd», som er en åpen merdkonstruksjon i stål som kan lukkes ved behov.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konseptet «Fleximerd» er en åpen merd og stålkonstruksjon, som derfor ikke vil deformeres ved eventuelle værbelastninger. Søknaden til Fiskeridirektoratet omfatter seks utviklingskonsesjoner som gir 4680 tonn.

- Vil løse mange utfordringer

De seks øverste meterne av merden er helt lukket, noe som skal hindre inntrengning av lakselus. Det midterste området har åpne luker, som kan lukkes ved behov. Merdens bunn er lukket, som gjør oppsamling av fôrrester og ekskrementer mulig, og reduserer samtidig belastningen fra merd til miljø. Oppsamlet slam kan behandles, tørkes og benyttes som ressurs.

Under normale operasjoner skal merden være åpen, som gir fri gjennomstrømning av oksygenholdig vann. Ved aktiv sirkulasjon av vannstrømmer vil fisken også trenes regelmessig.

Per A. Løfsnes som er daglig leder i Bjørøya As, sier i en pressemelding at de har stor tro på prosjektet.

- Det vil løse mange av de utfordringer vi i dag står overfor.

Han legger til at det samtidig vil vi kunne utnytte det som har vært en suksess i Norsk oppdrettsnæring, nemlig en godt egnet kyst for produksjon av laks.

Helautomatisk og fjernstyrt

Merden er både fjernstyrt og helautomatisk, som gjør at lukene i det midterste området kan lukkes og åpnes etter oppdretters ønske. Konstruksjonen har også høye stålkanter i overflateområdet, som gir bedre sikkerhet til personell.

For trenging av fisk eller vedlikehold på konstruksjonen kan merdens heves og senkes i vannsøylen.

Villsmolt - alarm

For å unngå å påvirke villsmolt på en negativ måte, lukkes merden når smolten vandrer forbi.

Når den opereres i lukket modus, hentes vann inn via pumper. Det vil også på denne måten være mulig å kontrollere, og/eller behandle, innløps- og utløpsvannet.

Ved å benytte en stiv stålkonstruksjon med rette flater, kan vask gjøres kontinuerlig med en vaskerobot, som gir reduserte kostnader med tanke på vedlikehold og også redusert begroing på merdoverflaten.

Om Folla Utvikling AS: 

  • Datterselskap av Bjørøya AS, som er et familieeid selskap med fire ordinære oppdrettskonsesjoner, to grønne konsesjoner, to FOU konsesjoner og en visningskonsesjon.
  • Bjørøya har 63 ansatte, hadde i 2016 over 380 millioner i omsetning, og driver sin virksomhet på kysten av Nord-Trøndelag.
  • Bjørøya er sammen med Midt-Norsk Havbruk AS de første oppdretterne i Norge som er selvforsynt med rensefosk.
  • Fleximerd konseptet er en videreutvikling av Bjørøya sine ambisjoner som en fremtidig produsent av naturlig sunn laks uten bruk av medikamenter.